Asemakaava-alueen laajennus ja asemakaavan muutos Peltosalmen teollisuusalueella

Asemakaavalla selvitetään Peltosalmen teollisuusalueen laajentamismahdollisuudet etelän suuntaan. 

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 20.12.2021­–21.1.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 10.1.2022 LUMA-keskuksella.

Luonnosvaihe (meneillään)

Tekninen lautakunta päätti 23.2.2022 § 33 asettaa alueelle laaditut kaavaluonnosvaihtoehdot nähtäville.

Kaavaluonnosvaihtoehdot pidettiin nähtävillä 7.–25.3.2022. Kaavaluonnosten esittely- ja kuulemistilaisuus järjestettiin tiistaina 15.3.2022. Lue muistio.

Luonnosvaiheessa saatu palaute käsitellään ja kevään-kesän aikana kaava-alueella tehdään lisäselvityksiä. Tavoitteena on asettaa kaava ehdotuksena nähtäville kesän jälkeen.

Ehdotusvaihe

Hyväksyminen

Voimaantulo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi(at)iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki(at)iisalmi.fi

 

AK 382_sijainti.jpg