Vuorimäen osayleiskaavan vireilletulo

Iisalmen kaupunginhallitus päätti 23.11.2020 § 302 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen Vuorimäen alueelle.

Yleisötilaisuus järjestettiin Iisalmen kulttuurikeskuksen Eino Säisä -salissa (Kirkkopuistonkatu 9) tiistaina 5.4.2022 klo 17–19.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimivan Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävissä samoissa paikoissa kuin osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja siihen sisältyvä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma.


Prosessi.jpg

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma
Vuorimäen osayleiskaavan alustava suunnittelualue
Vuorimäki_aluerajaus_02_2022.jpg
Lisätietoja

Lisätietoja kaavoituksesta antaa
Iisalmen kaupunki, kaavoituspäällikkö Sari Niemi, p. 040 8304 366, sari.niemi(at)iisalmi.fi.

Lisätietoja YVA-menettelystä antaa
Pohjois-Savon ELY-keskus, YVA-yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Laura Puoskari, p. 0295 016 408, laura.puoskari(at)ely-keskus.fi.
 

Lisätietoja hankkeesta antavat
hankevastaava Abo Wind Oy, projektijohtaja Pasi Toivanen, p. 050 3017 658, pasi.toivanen(at)abo-wind.fi ja
YVA-konsultti FCG Finnish Consulting Group Oy, johtava asiantuntija Kylli Eensalu, p. 0400 973 449, kylli.eensalu(at)fcg.fi.