talukko_valm_rakennukset vuosina 2000 - 2019 koko kunta.jpg

Pylväsdiarammi_valm_rakennukset 2000_2019 koko kunta.JPG

taulukko_valm_rakennukset 2000_2019 as_kaava_alue.JPG

Pylväsdiarammi_valm_rakennukset 2000_2019 as_kaava_alue.JPG

Asuminen
Asuntokunnat ja autonomistus v. 2015
Tietosuoja:
Mikäli asuntokuntien lukumäärä ruudussa on yksi, näitä yksikköjä koskevat
henkilöluku-ja autonomistustiedot on salattu.