Edvin Laineen koulun ympäristön asemakaavan muutos
prosessikuvaus_luonnosvaihe.jpg

 

Asemakaavanmuutos on käynnistynyt mm. kaavan vanhentuneisuuden vuoksi ja saadun kuntalaisaloitteen pohjalta. Kaavamuutoksella tutkitaan mm. Savonkadun muuttamista kävelypainoitteiseksi koulun kohdalta sekä selvitetään rakennusten suojelukysymykset. Kaavanmuutoksen yhteydessä tehdään liikenneselvitys liikenteellisten vaikutusten arvioimiseksi (Ramboll).

 

Kaavamuutoksen vaiheita:

Asemakaavan muutos on luonnosvaiheessa. Tekla hyväksyi kokouksessaan 18.2.2020 (§31) kaavaluonnoksen ja asettaa sen nähtäville 2.-30.3.2020. Kaavaluonnos on nähtävillä kaupungintalolla, Pohjolankatu 14, 1. krs sekä internet-sivuilla. Kannanotot on jätettävä nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus järjestettiin maanantaina 9.3.2020 klo 17 alkaen Edvin Laineen koululla.

 

Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista, järjestimme osallistumis- ja arviointimenettelyn (MRL 62 ja 63) mukaisen kuulemistilaisuuden osallisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. asemakaavamuutoksen tavoitteista ja aikataulusta.

Keskustelutilaisuus järjestettiin 9.10.2019 Edvin Laineen koululla.

OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) pidettiin nähtävillä 7. - 28.10.2019

 

IMG_20190604_142050.jpg

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Jyrki Könttä, kaupungininsinööri, (liikenneasiat) 
040 588 9022,  jyrki.kontta@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi