Veturitallinrannan asemakaavan muutos

Veturitallinrannan alueen asemakaava on vuodelta 2010, mutta se on toteutunut vasta kadunrakentamisen osalta. Alueelta on poistumassa 110 kV ilmajohto.

Veturitallin alue on suunniteltu moderni puukaupunki -hengessä, suunnittelun ytimenä vanhan puukaupungin umpikorttelirakenne. Kaavan alkuperäinen idea halutaan muutoksessa säilyttää. Kaavamuutoksella selvitetään mahdollisuus sijoittaa erilaisten käyttäjien tarpeita palvelevaa esteetöntä ja mahdollisesti palveluasumista kahteen kortteliin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta sallia myös 1-kerroksinen rakentaminen joillain tonteilla. Kaavamuutosalue on rautatiealuetta lukuun ottamatta Iisalmen kaupungin omistuksessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 20.11. – 15.12.2017 ja kaavamuutoksen tavoitteista kertova yleisötilaisuus järjestettiin 22.11.2017. Kaavamuutos laadittiin suoraan ehdotukseksi ilman luonnosvaihetta, koska muutokset edelliseen kaavaan olivat vähäisiä.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 5.2.-6.3.2018.

Kaavaehdotusta täydennettiin nähtävilläolon jälkeen lisäämällä määräykseen Resiinapuiston rakentamisesta ja aitaamisesta, että Resiinapuiston rakennussuunnitelman lisäksi tulee noudattaa radanpitäjän antamia ohjeita.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.4.2018 § 28 Veturitallin alueen asemakaavan muutoksen.  Valtuuston päätös sai lainvoiman 1.6.2018. Kaava tuli voimaan 5.6.2018 julkaistulla kuulutuksella.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

Ote_2010_havainne.jpg

Ote_opaskartta_sijainti.jpg