Rantalan pappilan alueen asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena oli suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan ympäristöön. Asemakaavamuutoksella selvitetiin myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.

Kaavoitus käynnistyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän hakemuksesta. Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esitti kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 21.5. – 15.6.2018.

Luonnosvaihe

Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018. Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelytilaisuus pidettiin 9.5.2019 Kirkonsalmen koululla. Kaavaluonnosvaihtoehdot sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 23.4.-24.5.2019. Kaavaluonnoksista saadun palautteen pohjalta laadittiin kaavaehdotus.

Ehdotusvaihe

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 9.12.2019 – 17.1.2020. Ehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 8.1.2020 Kirkonsalmen koululla. Kaavaehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsiteltiin. Kaavakartalle tehdyt muutokset eivät edellyttäneet kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.2.2020 maankäyttösopimuksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän kanssa liittyen Rantalan pappilan alueeseen.

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 8.6.2020 § 35. Valtuuston päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka päätöksellään 21.12.2020 hylkäsi valituksen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 4.10.2021 valituslupahakemuksen.

Voimaantulo

Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen. Asemakaava tuli voimaan 5.10.2021.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

Rantalan pappila.

Rantalan pappila