Asemakaavan muutos Peltomäen alueella

Peltomäen ympäristöyrityspuiston osalta on ilmennyt asemakaavan muutostarpeita Kierrätyskadun ympäristössä. Asemakaavan muutoksella selvitetään muun muassa mahdollisuus Kierrätyskadun keskellä olevan viheralueen muuttamisesta tonttialueeksi ja Kierrätyskadun päätteenä olevan, varastointikäyttöön osoitetun tontin 140-12-6-1 käyttötarkoituksen laajentamista muun alueen tapaan myös teollisuuskäyttöön.

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 1.–19.3.2021.

Luonnosvaihe 

Asemakaavan muutosluonnos pidettiin nähtävillä 3.-19.5.2021. Koronaviruksen vuoksi emme järjestäneet kaavaluonnoksen esittelytilaisuutta, mutta kaavoittajan laatimalla videolla esiteltiin pääkohdat kaavaluonnoksesta.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksesta saatu palaute käsiteltiin ja sen perusteella ei tehty muutoksia kaavakartalle. Tekninen lautakunta päätti 16.6.2021 asettaa kaavamuutoksen ehdotuksena nähtäville.

Järjestimme kaavaehdotuksen esittelytilaisuuden 28.6.2021 Iisalmen kulttuurikeskuksen Karl Collan -salissa.

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 28.6.–27.7.2021. Asemakaavaehdotukseen ei tullut palautteen perusteella muutoksia. 

Hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 27.9.2021 § 103.

Voimaantulo

Kaupunginvaltuuston päätös sai lainvoiman 5.11.2021. Kaava tuli voimaan 8.11.2021.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

   Kaava-alueen sijoittuminen Peltomäen ympäristöyrityspuiston alueella.