Asemakaavan muutos Olvin kiinteistön alueella

Olvi Oyj haki asemakaavan muutosta toisen korkean varaston toteuttamiseksi Luuniemenkadun ja olemassa olevan korkean varaston väliin. Suunnittelualueeseen kuului myös Olvi-hallin tontin osa sekä aluetta Luuniemenkadun ja Olvitien risteyksessä.

Kaavatyö aloitettiin laatimalla osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka esiteltiin Olvi-hallilla 20.9.2018. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2.1.-1.2.2019 ja siitä järjestettiin yleisötilaisuus Olvi-hallilla 16.1.2019. Kaavamuutosehdotus pidettiin nähtävillä 8.4.-7.5.2019. Ehdotuksen esittelytilaisuus järjestettiin 10.4.2019 Olvi-hallilla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 10.6.2019 § 37. Päätös on luettavissa pöytäkirjasta.

Kaupunginvaltuuston päätös sai lainvoiman 26.7.2019 ja kaava tuli voimaan 30.7.2019 julkaistulla kuulutuksella.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi

 

3094-D01 MV ilmakuva Luuniemeltä Olvin tehtaat 1964pien.jpg

Image1.jpg