Koljonvirrantien varsi 2

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Koljonvirrantien ympäristöön. Kirkonsalmen koulun nykyiselle tontille ei tehtyjen päätösten mukaisesti rakenneta uutta koulua, joten alueen käyttötarkoituksenmuutos tuli selvittää. Kivikoulun suojelu tuli selvittää asemakaavalla. Kortteliin 230 oli jätetty kaavamuutoshakemus, joka käsiteltiin samassa yhteydessä.

Aloitusvaihe

Teknisessä lautakunnassa tiedotettiin 7.4.2020 kaavamuutoksen käynnistymisestä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 6.-20.4.2020. 

Luonnosvaihe

Kaavaluonnokset pidettiin nähtävillä 8.6.-3.7.2020. Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 10.6.2020.

Avoin tontinluovutuskilpailu kaavaluonnosten perusteella käynnistyi 24.8.2020. Hankemenettely päättyi 21.9.2020. Kilpailualue käsitti asemakaavaluonnosten mukaisen korttelin Kivikoulunkujan länsipuolella. Kirkonsalmen kivikoulu muodostettavine tontteineen ei kuulunut kilpailualueeseen.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 14.-28.9.2020 (koskien  tontinluovutuskilpailun järjestämisestä).

Ehdotusvaihe

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 28.12.2020-26.1.2021. Koronaviruksen vuoksi ei kaavaehdotuksen esittelytilaisuutta pystytty järjestämään, mutta kaavoittajan laatima videoesitys kaavaehdotuksesta oli nähtävillä tällä sivulla ja kaavoittajan pystyi tapaamaan.

Hyväksyminen

Tekninen lautakunta esitti kaavamuutoksen hyväksymistä 13.4.2021 ja kaupunginhallitus edelleen 26.4.2021. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavamuutoksen 3.5.2021 § 31.

Valtuuston päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen. 

Voimaantulo

Kaupunginvaltuuston päätös on lainvoimainen. Kaava tuli voimaan 11.1.2022 julkaistulla kuulutuksella.

 

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi