Kivirannan pientaloalue

Osa Kivirannan ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina, jossa rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajien aloitteesta. Kaavatyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella alkuvuodesta 2018.

Kaavaluonnoksia laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 noudatti pitkälti nykyistä asemakaavaa siten, että ranta-alueet ovat puistoalueita eikä rantatonteista muodostu omarantaisia. Vaihtoehto 2:ssa rantatonteista muodostettaisiin omarantaisia tontteja siten, että ranta-alueet ovat tonttiin kuuluvia viheralueita, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia. Kaavaluonnosten esittelytilaisuus järjestettiin 13.3.2019. Asemakaavan muutosluonnokset pidettiin nähtävillä 4.-29.3.2019.

Kaavaratkaisua on edistetty vaihtoehto 2:n (omarantaiset tontit) pohjalta.  Kaupunginhallitus päätti 3.6.2019 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 § mukaisesti. Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 17.6.–16.7.2019. Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidetiin 25.6.2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kivirannan asemakaavan muutoksen 23.9.2019 § 57. Päätös on lainvoimainen ja kaava on voimassa.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi  

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

BlomDESKTOP_East_nettiin.jpg

BlomDESKTOP_West_nettiin.jpg