Edvin Laineen koulun ympäristön asemakaavan muutos

Asemakaavanmuutos käynnistyi muun muassa kaavan vanhentuneisuuden vuoksi ja saadun kuntalaisaloitteen pohjalta. Kaavamuutoksella tutkittiin muun muassa Savonkadun muuttaminen kävelypainotteiseksi koulun kohdalta sekä selvitettiin rakennusten suojelukysymykset. Kaavanmuutoksen yhteydessä tehtiin liikenneselvitys liikenteellisten vaikutusten arvioimiseksi (Ramboll).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 7.12.2020 § 90. Päätös on lainvoimainen. Kaavamuutos tuli voimaan 20.1.2021.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Jyrki Könttä, kaupungininsinööri, (liikenneasiat) 
040 588 9022,  jyrki.kontta@iisalmi.fi