Maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluvat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Maankäytönsuunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki.

Maakuntakaava ja yleiskaava ovat yleispiirteisiä kaavoja, jotka ohjaavat yksityiskohtaisempien kaavojen laatimista. Ne voivat voivat ohjata myös suoraan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Asemakaavassa määritellään yksityiskohtaisesti kunkin alueen käyttötarkoitus, sekä ohjataan rakentamista. Asemakaavalla määrätään mm. korttelialueiden käyttötarkoitus (esimerkiksi puisto-, teollisuus- tai asuinalue), katualueiden rajat sekä erilaiset suoja-alueet ja suojelumääräykset. 

Asemakaavassa määritellään myös mm. rakennusten sijaintipaikka tontilla, rakennusoikeus ja kerrosluku. Asemakaavalla määritellään asioita, jotka vaikuttavat elinympäristöömme kaupungissa. Jos voimassa olevaa asemakaavaa on tarvetta muuttaa, laaditaan asemakaavan muutos. 

maakuntakaavaote_p.jpg
yleiskaavaote_p.jpg
asekaavote_p kopio.jpg