Rakennuskiellot (MRL 53) - asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi (MRL 60 §)

Rakennuskieltoja kaavojen vanhentuneisuuden  vuoksi arvioidaan alkuvuonna 2021.

Iisalmessa on tehty asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi edellisen kerran vuonna 2013. Asemakaavoja todettiin vanhentuneiksi mm. muuttuneiden alueenkäytöllisten tarpeiden ja vanhentuneiden kaavamerkintöjen vuoksi, yleiskaavan ohjausvaikutuksen vuoksi ja kulttuuriympäristön puutteellisen huomioimisen vuoksi. Arvioinnin seurauksena useita alueita asetettiin rakennuskieltoon.

Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta ja kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan (MRL 53§). Rakennuskielto poistuu, kun kaavamuutos alueella saa lainvoiman.

Lisätietoja rakennuskielloista

Kelavuori Hannele

asemakaava-arkkitehti
PL 10/Pohjolankatu 14
040 830 2783
hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Kärki Heli

kaavavalmistelija
PL 10/Pohjolankatu 14
040 355 1886
heli.karki@iisalmi.fi

Niemi Sari

kaavoituspäällikkö
PL 10/Pohjolankatu 14
040 830 4366
sari.niemi@iisalmi.fi

Vanhanen Maarit

kaavavalmistelija
PL 10/Pohjolankatu 14
040 830 2644
maarit.vanhanen@iisalmi.fi

Karppinen Pirjo

paikkatietosuunnittelija
PL 10/Pohjolankatu 14
040 830 2788
pirjo.karppinen@iisalmi.fi