Koljonvirrantien varsi 2

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Koljonvirrantien ympäristöön. Kirkonsalmen koulun nykyiselle tontille ei tehtyjen päätösten mukaisesti rakenneta uutta koulua. Alue on varattu voimassa olevassa kaavassa koulukäyttöön,  joten alueen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii asemakaavan muuttamista.  Alueen tulevasta käyttötarkoituksista selvitetään ainakin liiketonttikäyttöä ja asumisen vaihtoehtoja sekä mahdollisuus rakentaa ajoneuvoliittymä Koljonvirrantieltä tälle korttelialueelle. Kirkonsalmen vanhin, Iisalmen maalaiskunnan aikana rakennettu koulurakennus (ns. kivikoulu), on maakunnallisesti arvokas rakennus. Rakennus on tavoitteena suojella kaavassa ja osoittaa sille sellainen tontti sekä sellaisia käyttötarkoituksia, että säilyminen olisi mahdollista.

Liikekorttelin 230 osalta on saapunut kaavamuutoshakemus, jossa tavoitteeksi esitetään saada huoltoyhteys tontille Koljonvirrantien puolelta, saada rakennusoikeus nostettua vastaamaan läheisten liiketonttien tonttitehokkuutta ja mahdollistaa täydennysrakentaminen Koljonvirrantien varteen.

Kaava-alueeseen otetaan tarpeen mukaan myös katualuetta Pohjolankadun suuntaan.

 

Aloitusvaihe

Teknisessä lautakunnassa (Tekla) 7.4.2020 §71 tiedotettiin kaavamuutoksen käynnistymisestä. OAS pidettiin nähtävillä 6.-20.4.2020.

 

Luonnosvaihe

Tekla hyväksyi asemakaavan muutosluonnokset 25.5.2020 §94. Kaavaluonnokset pidettiin nähtävillä 8.6.-3.7.2020. Kaavaluonnosten esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 10.6.2020 Kulttuurikeskuksella. Poikkeusoloista johtuen tilaisuus oli nähtävänä suorana internetissä. Tilaisuuteen pystyi lähettämään kysymyksiä sähköpostitse.

 Kaavaluonnosten keskustelu- ja esittelytilaisuus 10.6.2020 on nähtävänä  kaupungin YouTube -kanavalla: https://www.youtube.com/user/Iisalmenkaupunki

 

Avoin tontinluovutuskilpailu

Avoin tontinluovutuskilpailu käynnistyi 24.8. 2020. Hankemenettely päättyi 21.9.2020. Kilpailualue käsittää asemakaavaluonnosten mukaisen korttelin Kivikoulunkujan länsipuolella. Kirkonsalmen kivikoulu muodostettavine tontteineen ei kuulu kilpailualueeseen.

Päivitetty OAS pidettiin nähtävillä 14.-28.9.2020 (koskien  tontinluovutuskilpailun järjestämisestä).

 

Ehdotusvaihe

Tekla hyväksyi kaavaehdotuksen 8.12.2020 §201. Kaupunginhallitus käsitteli kaavaehdotusta 14.12.2020 §328 ja hyväksyi sen. Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 28.12.2020-26.1.2021. Kaavaehdotuksesta saatu palaute käsitellään ja jos palaute ei aiheuta merkittäviä muutoksia kaavakarttaan, kaava viedään hyväksymiskäsittelyyn. Mikäli palaute aiheuttaa merkittäviä muutoksia, kaavakartta asetetaan uudelleen kaavaehdotuksena nähtäville.

Koronaviruksen vuoksi emme järjestä kaavaehdotuksen esittelytilaisuutta, mutta www.iisalmi.fi/ak378  -sivuilta voit katsoa ja kuunnella kaavoittajan laatiman esityksen, jossa kerrotaan pääkohdat kaavaehdotuksesta.

AK_378_kaavaehdotuksen_esittely_ilman_aanta.pdf

Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää kaavamuutoksesta tai haluat sopia tapaamisen.

 

Hyväksyminen

Asemakaavan muutosta käsiteltiin Teklassa 23.3.2021, §54. Tekla päätti palauttaa asian uudelleen käsittelyyn.

Asemakaavan muutos on menossa uudelleen hyväksymiskäsittelyyn. Tekninen lautakunta hyväksyi asemakaavan muutoksen 13.4.2021 §76, Teklan 13.4.2021 pöytäkirja (§76, listan liitteenä mm. AK 378 kaavakartta, täydentävä liikenteellisten vaikutusten arviointi Koulutiellä sekä ehdotusvaiheessa saapuneet lausunnot ja muistutukset). Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavamuutoksen 26.4.2021, §119, kh:n 26.4.2021 pöytäkirja. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Koljonvirrantien varsi 2 asemakaavamuutoksen 3.5.2021 §31, kv:n 3.5.2021 pöytäkirja. Valtuuston päätöksestä valitettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Voimaantulo

 

Kaavoittajan esitys AK 378 kaavaehdotuksesta
Tutustu kaavahankkeeseen You Tubessa
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi