Kankaan vanhan kunnantalon ympäristön asemakaavan muutos

Kankaan entisen kunnantalon ympäristöön on käynnistetty asemakaavan muutoksen laatiminen. Asemakaavan muutoksen sisältö noudattelee voimassa olevaa yleiskaavaa, jossa alue on osoitettu kehitettäväksi asuntoalueeksi.  Kaavamuutos aloitettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella.

Aloitusvaihe

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.3.–5.4.2019 ja  se esiteltiin 28.3.2019 järjestetyssä tilaisuudessa, jossa myös haettiin näkemyksiä, millaiseen asumiseen aluetta tulisi kehittää.

Luonnosvaihe

Kaavaluonnoksia laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Ne käsiteltiin teknisessä lautakunnassa 19.11.2019. Tekninen lautakunta palautti kaavaluonnokset uudelleen valmisteltavaksi siten, että tutkitaan korkeamman rakentamisen mahdollisuutta alueella.

Kaavaluonnosvaihtoehtoja tarkastettiin. Tekninen lautakunta hyväksyi luonnosvaihtoehdot 18.2.2020 ja päätti  asettaa ne nähtäville.

Asemakaavan muutosluonnokset pidettiin nähtävillä 2.3.–3.4.2020. Nähtävilläoloaikana pidettäväksi aiottu kaavatilaisuus jouduttiin perumaan. Kaavaluonnosten esittely- ja vuorovaikutustilaisuus järjestettiin 1.9.2020. Tilaisuudessa mm. käytiin läpi keväällä saatua palautetta luonnoksiin sekä kuultiin osallistujia. 

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnosvaihtoehtojen pohjalta laadittiin kaavaehdotus, jonka kaupunginhallitus päätti 14.12.2020 asettaa nähtäville.

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 28.12.2020–26.1.2021.

Hyväksyminen

Kaavaehdotuksesta  saatu palaute käsiteltiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavamuutoksen 3.5.2021 § 30. Alueella on voimassa rakennuskielto (MRL 53 §) kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Voimaantulo

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

Viistokuva kaavamuutosalueesta.

Kaavoittajan piirroskuva alueen ominaisuuksista.

Havainnekuva kaavaluonnosvaiheessa..jpg