Edvin Laineen koulun ympäristön asemakaavan muutos

prosessikuvaus_hyväksyminen.jpg

Asemakaavanmuutos on käynnistynyt mm. kaavan vanhentuneisuuden vuoksi ja saadun kuntalaisaloitteen pohjalta. Kaavamuutoksella tutkitaan mm. Savonkadun muuttamista kävelypainoitteiseksi koulun kohdalta sekä selvitetään rakennusten suojelukysymykset. Kaavanmuutoksen yhteydessä tehdään liikenneselvitys liikenteellisten vaikutusten arvioimiseksi (Ramboll).

 

Kaavamuutoksen vaiheita:

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavamuutoksen 29.9.2020 §152 , kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutoksen 5.10.2020 §240 ja kaupungin valtuusto hyväksyi kaavamuutoksen 7.12.2020 §90 (linkki kokousten esityslistoihin, täältä löytyy myös tarkistetut pöytäkirjat).

 

Asemakaavan muutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Kaavaehdotusta käsiteltiin teknisessä lautakunnassa tiistaina 16.6.2020, §108  ja  maanantaina 22.6.2020, §168, kaupunginhallituksessa  (kokouksen pöytäkirja). 

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen ja asetti sen nähtäville 3.8. - 1.9.2020. Kaavaehdotuksen esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin  19.8.2020 klo 17 alkaen Kulttuurikeskuksen Karl Collan -salissa,  19.8.2020 kaavaehdotuksen esittelytilaisuuden nauhoite.

Tekla hyväksyi kokouksessaan 18.2.2020 (§31) kaavaluonnoksen ja asetti sen nähtäville 2.-30.3.2020. Kaavaluonnos oli nähtävillä kaupungintalolla, Pohjolankatu 14, 1. krs sekä internet-sivuilla.

Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus järjestettiin maanantaina 9.3.2020  Edvin Laineen koululla.

Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista, järjestimme osallistumis- ja arviointimenettelyn (MRL 62 ja 63) mukaisen kuulemistilaisuuden osallisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. asemakaavamuutoksen tavoitteista ja aikataulusta.

Keskustelutilaisuus järjestettiin 9.10.2019 Edvin Laineen koululla.

OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma) pidettiin nähtävillä 7. - 28.10.2019

 

IMG_20190604_142050.jpg

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Jyrki Könttä, kaupungininsinööri, (liikenneasiat) 
040 588 9022,  jyrki.kontta@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi