Ranta-asemakaavan muutos osassa Myllysaarta

Myllysaaren alueelle on yksityinen kiinteistönomistaja tehnyt ranta-asemakaavan muutosanomuksen. Tavoitteena on saada kaavamuutos valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Paikkanen_Nerohvirta.jpg

Tekninen lautakunta käsitteli ranta-asemakaavan muutoshakemusta 20.11.2018 (§181) ja päätti käynnistää ranta-asemakaava muutoksen. 

Tekninen lautakunta käsitteli kaavamuutosluonnosta 19.2.2019 (§30). Tekla hyväksyi muutosluonnoksen ja asetti sen nähtäville 4.18.3.2019.

 

Ranta-asemakaavan muutos on edennyt kaavaehdotusvaiheeseen. Tekla käsitteli kaavamuutosehdotusta 9.4.2019, §52 ja päätti asettaa sen nähtäville. Kaavaehdotus, koskien osaa kiinteistöstä 140-414-1-136 Iisalmen Myllysaaressa,  pidettiin nähtävillä 23.4.-22.5.2019 klo 8:00- 15:30 Iisalmen kaupungin talolla (1.krs), Pohjolankatu 14 sekä nettisivuilla www.iisalmi.fi/rt05. 

Tekninen lautakunta käsittelee ranta-asemakaavan muutosta 28.5.2019, kokouksen esityslista löytyy linkistä.

 

 

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö, p. 040 830 4366

sari.niemi@iisalmi.fi

 

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija, p. 040 830 2644

maarit.vanhanen@iisalmi.fi