Ranta-asemakaavan muutos osassa Myllysaarta

Myllysaaren alueelle on yksityinen kiinteistönomistaja tehnyt ranta-asemakaavan muutosanomuksen. Tavoitteena on saada kaavamuutos valmiiksi vuoden 2019 aikana.

Paikkanen_Nerohvirta.jpg

Tekninen lautakunta käsitteli ranta-asemakaavan muutoshakemusta 20.11.2018 (§181) ja päätti käynnistää ranta-asemakaava muutoksen.

 

Ranta-asemakaavan muutosluonnos on valmistunut, jota tekninen lautakunta käsitteli 19.2.2019 (§30). Tekla hyväksyi muutosluonnoksen ja asettaa sen nähtäville.

Kaavamuutosluonnos, koskien osaa kiinteistöstä 140-414-1-136 Iisalmen Myllysaaressa, pidetään nähtävillä 4.-18.3.2019 klo 8:00 – 15:30 Iisalmen kaupungintalolla (1.krs), Pohjolankatu 14. Kannanotot on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa kaupungintalon info/kirjaamoon, os. PL 10/ Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

 

Nähtäville asetettavat kaava-asiakirjat
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö, p. 040 830 4366

sari.niemi@iisalmi.fi

 

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija, p. 040 830 2644

maarit.vanhanen@iisalmi.fi