Kivirannan pientaloalue

Osa Kivirannan ranta-alueista on osoitettu Keskustaseudun osayleiskaavassa (OYK 16) omarantaisen kehittämisen kohdealueina, joilla rantaan rajoittuvia puistoalueita
voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia. Tämä vaattii
asemakaavan muutoksen alueella.

Tekninen lautakunta on päättänyt kokouksessaan 12.9.2017 (§152)  käynnistää asemakaavamuutoksen Kivirannan asuinalueen asemakaavan ajantasaistamiseksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetiin nähtävillä 29.1.-23.2.2018 Iisalmen kaupungintalolla ja kaupungin internet-sivulla www.iisalmi.fi/ak373.

 

AK 373 kaava-alueen uusi rajaus(vahv.r)_1.jpg

Kaavamuutosalueen rajaus

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

 

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
BlomDESKTOP_East_nettiin.jpg

BlomDESKTOP_West_nettiin.jpg