Terveyskeskuksen ja sairaalan ympäristön asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen keskeinen tavoite on mahdollistaa nykyisen terveyskeskuksen ja sairaalan alueen kehittäminen. Keskeistä on tutkia olevien rakennusten hyödyntäminen ja mahdollinen uudisrakentaminen sekä vaikutukset liikennöintiin ja pysäköintiin. Kaavamuutoksen tarve on tullut Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymältä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 30.1.-24.2.2017. Naapurustolta saatiin kannanottoja, joista ilmeni huoli asuinympäristön viihtyisyyden säilymisen suhteen. Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 2.–26.1.2018. Luonnoksesta saadut lausunnot ja kannanotot sekä kaavoittajan vastine löytyvät kaavaselostuksen liitteestä 4.

Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 10.12.2018 – 11.1.2019 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs).

Muistutukset on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa kaupungintalon kirjaamoon, os. PL 10 / Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidetään tiistaina 18.12.2018 klo 17.00 kaupungintalon kahviossa, Pohjolankatu 14 (käynti takapihan puolelta). Tervetuloa!

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

 aluesairaala_netti.jpg

terveyskeskus_netti.jpg