Terveyskeskuksen ja sairaalan ympäristön asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen keskeinen tavoite on mahdollistaa nykyisen terveyskeskuksen ja sairaalan alueen kehittäminen. Keskeistä on tutkia olevien rakennusten hyödyntäminen ja mahdollinen uudisrakentaminen sekä vaikutukset liikennöintiin ja pysäköintiin. Kaavamuutoksen tarve on tullut Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymältä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 30.1.-24.2.2017  ja kaavaprosessin lähtökohdat ja tavoitteet esiteltiin yleisötilaisuudessa 1.2.2017. Kaavaluonnos laadittiin ja se pidettiin nähtävillä 2.–26.1.2018 ja sitä esiteltiin yleisölle 10.1.2018. Luonnos tarkentui kaavaehdotukseksi, joka pidettiin nähtävillä 10.12.2018 – 11.1.2019.  Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 18.12.2018. Saatujen muistutusten vuoksi kaavaan tehtiin pysäköintiin liittyviä muutoksia. Muutokset eivät edellyttäneet kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Tekninen lautakunta 29.1.2019 ja kaupunginhallitus 4.2.2019 esittivät kaavaa hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 11.2.2019 § 4. Pöytäkirja on luettavissa tästä. Alueella on voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

 aluesairaala_netti.jpg

terveyskeskus_netti.jpg