Terveyskeskuksen ja sairaalan ympäristön asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen keskeinen tavoite on mahdollistaa nykyisen terveyskeskuksen ja sairaalan alueen kehittäminen. Keskeistä on tutkia olevien rakennusten hyödyntäminen ja mahdollinen uudisrakentaminen sekä vaikutukset liikennöintiin ja pysäköintiin. Kaavamuutoksen tarve on tullut Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymältä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 30.1.-24.2.2017. Naapurustolta saatiin kannanottoja, joista ilmeni huoli asuinympäristön viihtyisyyden säilymisen suhteen. 

Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 2.–26.1.2018. Kaavaluonnosta esiteltiin yleisötilaisuudessa keskiviikkona 10.1.2018. Esitys on nähtävillä tästä.

Kaava etenee ehdotusvaiheeseen vuoden 2018 aikana, SOTEn hankesuunnitelman edistymisen myötä. Kaavaluonnoksesta saadut lausunnot ja kannanotot käsitellään kevään aikana ja huomioidaan mahdollisuuksien mukaan kaavaehdotuksessa.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

 aluesairaala_netti.jpg

terveyskeskus_netti.jpg