Rantalan pappilan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan ympäristöön.  Asemakaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.

Kaavoitus on käynnistynyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän hakemuksesta. Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen. Alueella on rakennuskielto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (OAS) pidettiin nähtävillä 21.5. – 15.6.2018. Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018. Katso powerpoint-esitys ja muistio

Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelytilaisuus pidettiin 9.5.2019 Kirkonsalmen koululla. Katso powerpoint-esitys ja muistio. Kaavaluonnosvaihtoehdot sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 23.4.-24.5.2019. Kaavaluonnoksista saadun palautteen pohjalta on laadittu kaavaehdotus. 

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 9.12.2019 – 17.1.2020. Ehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 8.1.2020 Kirkonsalmen koululla. Lue muistio. Ehdotuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsitellään tammi-helmikuun aikana.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

Kuva 014.jpg

Rantalan pappila