Rantalan pappilan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan ympäristöön.  Asemakaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.

Kaavoitus on käynnistynyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän hakemuksesta. Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen. Alueella on rakennuskielto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (OAS) pidettiin nähtävillä 21.5. – 15.6.2018. Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018. Katso powerpoint-esitys ja muistio

Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelytilaisuus pidettiin 9.5.2019 Kirkonsalmen koululla. Katso powerpoint-esitys ja muistio. Kaavaluonnosvaihtoehdot sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 23.4.-24.5.2019.

Kaavaluonnoksista saatu palaute on käsitelty ja kaavasta on laadittu ehdotus.  Tekninen lautakunta esitti 29.10.2019, että kaupunginhallitus asettaisi kaavaehdotuksen nähtäville. Kaupunginhallituksen kokous on marraskuussa. Esityslistat ja pöytäkirjat voi lukea tästä.

Ehdotuksen nähtäville asettamisesta ja yleisötilaisuudesta kuulutetaan Iisalmen Sanomissa sekä kaupungin internet-sivuilla. Lisäksi kaava-alueen osallisia ja rajanaapureita tiedotetaan kirjeillä. Kaava-asiakirjat tulevat nähtäville tälle sivulle.

Kaavaluonnoksen pohjaksi laaditut alustavat suunnitelmat (11/2018)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

Kuva 014.jpg

Rantalan pappila