Rantalan pappilan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan ympäristöön.  Asemakaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.

Kaavoitus on käynnistynyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän hakemuksesta. Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen. Alueella on rakennuskielto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 21.5. – 15.6.2018.

Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018. Katso powerpoint-esitys ja muistio.

Varsinainen kaavaluonnos valmistuu helmi-maaliskuussa. Mielipiteet kaavatyön pohjaksi laadituista alustavista luonnoksista voi toimittaa kaavoittajalle tammikuun 2019 loppuun mennessä osoitteeseen kirjaamo@iisalmi.fi. Kaavamuutosanomukset eteläpuolisten naapuritonttien osalta tulisi toimittaa samaan osoitteeseen tammikuun loppuun mennessä, mikäli toivoo lisämaata tonttiin liitettäväksi.

Kaavaluonnoksen pohjaksi laaditut alustavat suunnitelmat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

Rajaus_oas-kirjeeseen.jpg

Kaava-alueen suunniteltu rajaus

 

Kuva 014.jpg

  Rantalan pappila