Rantalan pappilan asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnitella täydennysrakentamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Rantalan pappilan ympäristöön.  Asemakaavamuutoksella selvitetään myös mahdollisuus maakunnallisesti arvokkaan pappilarakennuksen suojelemiseen.

Kaavoitus on käynnistynyt Ylä-Savon seurakuntayhtymän hakemuksesta. Voimassa olevassa kaavassa korttelialue on varattu kirkkojen ja seurakunnallisten rakennusten rakentamiseen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä esittää kaavaa muutettavaksi siten, että alueelle sallittaisiin asuinrakentaminen. Alueella on rakennuskielto.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  (OAS) pidettiin nähtävillä 21.5. – 15.6.2018. Alustavia luonnosvaihtoehtoja kaavoitustyön pohjaksi esiteltiin 10.12.2018.

Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelytilaisuus pidettiin 9.5.2019 Kirkonsalmen koululla. Kaavaluonnosvaihtoehdot sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 23.4.-24.5.2019. Kaavaluonnoksista saadun palautteen pohjalta laadittiin kaavaehdotus. 

Asemakaavan muutosehdotus pidettiin nähtävillä 9.12.2019 – 17.1.2020. Ehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 8.1.2020 Kirkonsalmen koululla. Lue muistio. Kaavaehdotutuksesta saadut lausunnot ja muistutukset käsiteltiin. Kaavakartalle tehdyt muutokset eivät edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavanmuutosehdotuksen 24.2.2020 ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaavaa kokouksessaan 27.4.2020. Hyväksyttäväksi esitetty kaavakartta sekä vastineet kaavaehdotuksesta jätettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin ovat luettavissa 24.2.2020 kaupunginhallituksen pöytäkirjasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 24.2.2020 maankäyttösopimuksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän kanssa liittyen Rantalan pappilan alueeseen.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040 830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

Kuva 014.jpg

Rantalan pappila