Asemakaavan muutos Olvin kiinteistön alueella

Olvi Oyj hakee asemakaavan muutosta toisen korkean varaston toteuttamiseksi Luuniemenkadun ja olemassa olevan korkean varaston väliin. Nykyisessä kaavassa oleva räystäskorkeus ei mahdollista vastaavanlaista uutta korkeaa varastoa. Asemakaavan muutoksen aikana selvitetään mahdollisuus sijoittaa varasto alueelle. 

Suunnittelualuetta on laajennettu ottamalla mukaan Olvi-hallin tontin osa. Kaavamuutos koskee 3. kaupunginosan korttelia 9 (osa) sekä erityisaluetta.

AK 375 ajantasa-asemakaavaote vahvistusrajalla (uusi rajaus).jpgSuunnittelualueen uusi rajaus

 

Kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Tekninen lautakunta päätti 11.12.2018, §195, asettaa kaavaluonnoksen nähtäville.

OAS ja kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 2.1.-1.2.2019 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä www-sivuilla osoitteessa www.iisalmi.fi/ak375 .  Kannanotot OAS:sta ja kaavaluonnoksesta on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa kaupungintalon info/kirjaamoon, os. PL 10, Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi . 

OAS, osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi

3094-D01 MV ilmakuva Luuniemeltä Olvin tehtaat 1964 resized.jpg

Ilmakuva Luuniemeltä, Olvin tehtaat 1964 (Suomen Ilmakuva Oy).

Ilmakuva_vari_ rajattu.jpg

Ilmakuva Luuniemeltä vuodelta 2013 (Suomen Ilmakuva Oy).