Koljonvirrantien varsi 2

prosessikuvaus_aloitus.jpg

 

Asemakaava muutosalue sijoittuu Koljonvirrantien ympäristöön. Kirkonsalmen koulun nykyiselle tontille ei tehtyjen päätösten mukaisesti rakenneta uutta koulua. Alue on varattu voimassa olevassa kaavassa koulukäyttöön,  joten alueen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii asemakaavan muuttamista.  Alueen tulevasta käyttötarkoituksista selvitetään ainakin liiketonttikäyttöä ja asumisen vaihtoehtoja sekä mahdollisuus rakentaa ajoneuvoliittymä Koljonvirrantieltä tälle korttelialueelle. Kirkonsalmen vanhin, Iisalmen maalaiskunnan aikana rakennettu koulurakennus (ns. kivikoulu), on maakunnallisesti arvokas rakennus. Rakennus on tavoitteena suojella kaavassa ja osoittaa sille sellainen tontti sekä sellaisia käyttötarkoituksia, että säilyminen olisi mahdollista.

Liikekorttelin 230 osalta on saapunut kaavamuutoshakemus, jossa tavoitteeksi esitetään saada huoltoyhteys tontille Koljonvirrantien puolelta, saada rakennusoikeus nostettua vastaamaan läheisten liiketonttien tonttitehokkuutta ja mahdollistaa täydennysrakentaminen Koljonvirrantien varteen.

Kaava-alueeseen otetaan tarpeen mukaan myös katualuetta Pohjolankadun suuntaan.

 

OAS pidettiin nähtävillä 6.-20.4.2020 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä internet -sivuilla. Kannanotot on jätettävä nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi

 

Voit kysyä kaavoittajilta sekä keskustella kyseisestä kaavamuutoksesta otakantaa -sivustolla. Kysymyksiin pyritään vastaamaan seuraavan työpäivän aikana.

Tutustu kaavahankkeeseen You Tubessa
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi