Kivirannan pientaloalue

Osa Kivirannan ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina, jossa rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajien aloitteesta. Kaavatyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella alkuvuodesta 2018.

Kaavaluonnoksia laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Tekninen lautakunta päätti 19.2.2019  asettaa molemmat vaihtoehdot nähtäville.
Vaihtoehto 1 noudattaa pitkälti nykyistä asemakaavaa siten, että ranta-alueet ovat puistoalueita eikä rantatonteista muodostu omarantaisia.
Vaihtoehto 2:ssa rantatonteista muodostetaan omarantaisia tontteja siten, että ranta-alueet ovat tonttiin kuuluvia viheralueita, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia.

Kaavaluonnosten esittelytilaisuus järjestettiin 13.3.2019. Asemakaavan muutosluonnokset pidettiin nähtävillä 4.-29.3.2019.

Kaavaratkaisua on edistetty vaihtoehto 2:n (omarantaiset tontit) mukaan. Tekninen lautakunta käsittelee kaavaratkaisua kokouksessaan 28.5.2019. Tutustu esityslistaan tästä. 

Kaavaehdotuksen asettaa nähtäville kaupunginhallitus. Nähtävilläolosta ilmoitetaan netissä www.iisalmi.fi ja Iisalmen Sanomissa sekä osallisille kirjeillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi  

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

BlomDESKTOP_East_nettiin.jpg

BlomDESKTOP_West_nettiin.jpg