Kivirannan pientaloalue

Osa Kivirannan ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina, jossa rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajien aloitteesta. Kaavatyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella alkuvuodesta 2018.

Kaavaluonnoksia laadittiin kaksi vaihtoehtoa. Vaihtoehto 1 noudatti pitkälti nykyistä asemakaavaa siten, että ranta-alueet ovat puistoalueita eikä rantatonteista muodostu omarantaisia. Vaihtoehto 2:ssa rantatonteista muodostettaisiin omarantaisia tontteja siten, että ranta-alueet ovat tonttiin kuuluvia viheralueita, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia. Kaavaluonnosten esittelytilaisuus järjestettiin 13.3.2019. Asemakaavan muutosluonnokset pidettiin nähtävillä 4.-29.3.2019.

Kaavaratkaisua on edistetty vaihtoehto 2:n (omarantaiset tontit) pohjalta.  Kaupunginhallitus päätti 3.6.2019 asettaa kaavaehdotuksen nähtäville MRL 65 § mukaisesti. 

Asemakaavan muutosehdotus pidetään nähtävillä 17.6.–16.7.2019 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä sivulla. Muistutukset on jätettävä nähtävilläoloaikana kirjallisena kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidetään tiistaina 25.6.2019 klo 17.00 alkaen Iisalmen kaupungintalon kahviossa, osoitteessa Pohjolankatu 14 (käynti takapihan puolelta). Tervetuloa!

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi  

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

BlomDESKTOP_East_nettiin.jpg

BlomDESKTOP_West_nettiin.jpg