Kivirannan pientaloalue

Osa Kivirannan ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina. Rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia. Tämä vaatii asemakaavan muutoksen alueella.

Tekninen lautakunta päätti 12.9.2017 § 152 käynnistää asemakaavamuutoksen Kivirannan asuinalueen asemakaavan ajantasaistamiseksi. Kaava käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella, joka pidettiin nähtävillä 29.1.-23.2.2018. Osallisilla on mahdollisuus antaa OAS:ta palautetta kirjallisesti tai suullisesti kaavaehdotuksen nähtävillä oloon saakka. OAS:ia täydennetään tarvittaessa suunnittelun kuluessa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaava-alueen rajaus
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi  

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

BlomDESKTOP_East_nettiin.jpg

BlomDESKTOP_West_nettiin.jpg