Kivirannan pientaloalue

Osa Kivirannan ranta-alueista on osoitettu Iisalmen keskustaseudun osayleiskaavassa omarantaisen kehittämisen kohdealueina, jossa rantaan rajoittuvia puistoalueita voidaan kehittää tonttiin kuuluvina viheralueina. Asemakaavamuutos laaditaan maanomistajien aloitteesta. Kaavatyö käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella alkuvuodesta 2018.

Asemakaavamuutostyö on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavaluonnoksia on laadittu kaksi vaihtoehtoa. Tekninen lautakunta päätti 19.2.2019 § 29 asettaa molemmat vaihtoehdot nähtäville.
Vaihtoehto 1 noudattaa pitkälti nykyistä asemakaavaa siten, että ranta-alueet ovat puistoalueita eikä rantatonteista muodostu omarantaisia.
Vaihtoehto 2:ssa rantatonteista muodostetaan omarantaisia tontteja siten, että ranta-alueet ovat tonttiin kuuluvia viheralueita, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia.

Järjestämme kaavaluonnosten esittelytilaisuuden keskiviikkona 13.3.2019 klo 17.00 Iisalmen kaupungintalon kahviossa, osoitteessa Pohjolankatu 14 (käynti sisäpihan puolelta).

Asemakaavan muutosluonnokset pidetään nähtävillä 4.-29.3.2019 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla (1. krs), Pohjolankatu 14 ja tällä sivulla. Kannanotot on jätettävä nähtävilläoloajan kuluessa kaupungintalon info/kirjaamoon, os. PL 10, Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai kirjaamo@iisalmi.fi.

Tarvittaessa kaavaluonnosvaiheen jälkeen tehdään maankäyttösopimukset niiden kiinteistönomistajien kanssa, jotka eivät ole hakeneet kaavamuutosta ja sitoutuneet osallistumaan kaavoituksesta kustannuksiin. Maankäyttösopimuksella sovitaan maanomistajan osallistumisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin sen hyödyn perusteella, joka maanomistajalle on arvioitu kaavasta koituvan. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa on täydennetty tämän tiedon osalta 12.3.2019.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi  

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

BlomDESKTOP_East_nettiin.jpg

BlomDESKTOP_West_nettiin.jpg