Kankaan vanhan kunnantalon ympäristön asemakaavan muutos

Kankaan entisen kunnantalon ympäristöön on käynnistetty asemakaavan muutoksen laatiminen. Asemakaavan muutoksen sisältö noudattelee voimassa olevaa yleiskaavaa, jossa alue on osoitettu kehitettäväksi asuntoalueeksi.  Kaavamuutos aloitetaan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella.

Aloitustilaisuudessa on tarkoitus yhdessä asettaa tavoitteita sille, minkälaisia uusia asumisen vaihtoehtoja Iisalmessa tarvittaisiin? Minkälainen keskusta-asuminen olisi hyvää asuinympäristöä?

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa esitellään ja  asumisen uusista mahdollisuuksista keskustellaan torstaina 28.3.2019 klo 15 - 17 Iisalmen kulttuurikeskuksella, luokkahuone 260 (2. krs), osoitteessa Kirkkopuistonkatu 9. Tervetuloa!

OAS pidetään nähtävillä 11.3. – 5.4.2019 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä sivulla. Kannanotot OAS:sta tulee toimittaa nähtävilläoloaikana kaupungintalon info/kirjaamoon os. PL 10 / Pohjolankatu 14, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

AK_376_viistokuva_pohjoiseen2.jpg