Kankaan liikunta-alue

Kankaan liikunta-alueella käynnistetään kaavamuutos. Kaavamuutoksen tavoitteena on ratkaista uuden uimahallin sijoittamispaikka Kankaan liikunta-alueella ja ajantasaistaa vuodelta 2000 oleva asemakaava muiltakin tarvittavilta osin. Uimahalli -hankesuunnitelmatyön yhteydessä syksyn 2017 aikana on laadittu maankäytöllinen selvitys, jossa on kartoitettu vaihtoehtoisia sijainteja uimahallille. Näitä ja kaavamuutoshanketta esiteltiin  OAS- tilaisuudessa (osallistumis- ja arviointitilaisuus) Iisalmen uimahallilla

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.12.2017-5.1.2018 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs) ja kaupungin internet -sivuilla.

Tekninen lautakunta käsitteli asemakaavan muutosta tiistaina 13.3.2018, §46 ja päätti asettaa muutosluonnoksen vaihtoehdot nähtäville.

Luonnosvaihtoehdot (VE1 ja VE2) koskien 1. kaupunginosan korttelia 202, pidettiin nähtävillä 19.3.-13.4.2018 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla (1.krs), Pohjolankatu 14. 

Kaavaluonnoksissa uuden uimahallin sijaintipaikkavaihtoehdoksi esitetään nykyisen uimahallin pysäköintialuetta tai Kankaankadun-Poikkikadun kulmauksen muodostamaa aluetta. Kaavaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 27.3.2018 Iisalmen uimahallin kerhohuoneessa, Joukolankatu 15.

 

AK 372 ilmakuva alueen rajauksella.jpg

 AK 372, kaava-alueen rajaus
Nähtävillä pidettävät asemakaavan muutoksen kaavakartat
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoja

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti, p. 040 830 2783

hannele.kelavuori@iisalmi.fi

 

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija, p. 040 830 2644

maarit.vanhanen@iisalmi.fi