Haukiniemi-keskusta -alueen asemakaavan muutos
Haukiniemen alueella on useita kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuskohteita. Asemakaavan muutos on tarpeellinen etenkin alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilyttämisen osalta. Nykyiset asemakaavat ovat tältä osin vanhentuneita ja alue on rakennuskiellossa. Yleiskaava ohjaa tutkimaan alueen kerrostalojen korottamismahdollisuuksia ja maanpäällisten kellarikerrosten ottamista asuinkäyttöön. Muitakin täydennysrakentamisvaihtoehtoja tutkitaan asemakaavatyön yhteydessä. Lisäksi alueella on muitakin maankäytönsuunnittelua vaativia kohteita, kuten Pursiseuran huvila puistoalueella.

Kaavatyö käynnistyi osallistumis-ja arviointisuunnitelman laatimisella. Kaava-alueella järjestettiin 19.9.2016  kävelykierros, johon kutsuttiin mukaan alueen asukkaat ja kiinteistöjen omistajat. 

Kaavaa laatimaan valittiin kesällä 2019 arkkitehtitoimisto Tengbom. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 2.–20.12.2019.  Yleisötilaisuudessa 3.12.2019 keskusteltiin mm. kaavamuutoksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä esiteltiin alueelle laadittavaa kulttuuriympäristöselvitystä. Osallistujat pohtivat alueen arvoja ja kaavamuutoksen tavoitteita ryhmissä. Kaava-alueelle laadittu kulttuuriympäristöselvitys valmistui joulukuussa 2019.

Tekninen lautakunta hyväksyi kaavaluonnosvaihtoehdot  17.3.2020 ja päätti asettaa ne nähtäville. Pöytäkirja on nähtävillä internetin ilmoitustaululla.

Asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot pidetään nähtävillä 30.3.-30.4.2020 klo 8.00–15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1. krs) sekä tällä sivulla. Kannanotot on jätettävä nähtävilläoloaikana kaupungintalon kirjaamoon, osoitteeseen PL 10, 74101 IISALMI tai sähköpostitse kirjaamo@iisalmi.fi.

Voit kysyä kaavoittajalta sekä keskustella kaavasta otakantaa.fi-sivustolla. Kysymyksiin vastataan viimeistään seuraavan työpäivän aikana.

Katso kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelyvideo YouTubessa
Kaavaluonnosvaihtoehtojen esittelyvideo (vaihtoehtoinen tiedostomuoto)
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Lisätietoja

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

 Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

  P5120408_p.JPG

  P5120379_p.JPG

 P5120432_p.JPG

  P5120470_p.JPG