Mansikkaniemen asemakaava

Mansikkaniemen alueelle on aloitettu asemakaavan laatiminen. Ylä-Savon seurakuntayhtymä haki 2017 asemakaavan laatimista Mansikkaniemen alueen maankäytön kehittämiseksi. Alueella on tarvetta ohjata tulevaa maankäyttöä mm. leirikeskuksen ja kesäteatterin osalta. Mansikkaniemen alueella ei ole ennestään asemakaavaa. Alue on rakennuskiellossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) esittelytilaisuus ja yleinen keskustelutilaisuus pidettiin 15.6.2017  Mansikkaniemellä. Iisalmen  kaupunginvaltuuston hyväksyttyä perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman, kaava-aluetta laajennettiin ja järjestettiin uusi esittely- ja keskustelutilaisuus 11.4.2018 Mansikkaniemellä.

Kaavaluonnoksia esiteltiin 26.6.2018  Koljonvirran kartanolla. Asemakaavaluonnokset pidettiin nähtävillä 25.6.-15.8.2018. Kaavasta saadut lausunnot ja kannanotot käsiteltiin sekä pidettiin työneuvottelu Pohjois-Savon Ely-keskuksen ja museoviranomaisen kanssa.

Asemakaavaehdotus pidettiin nähtävillä 22.10.–20.11.2018. Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaislausunnot ja viisi muistutusta. Kaavaehdotusta täydennettiin LT-alueen melukaidetta koskevalla määräyksellä. Lisäys ei edellytä kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus päätti 17.12.2018 hyväksyä Mansikkaniemen asemakaavan ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle sen hyväksymistä. Esityslista/pöytäkirja, täydennetty kaavakartta ja yhteenveto saaduista lausunnoista ja muistutuksista sekä kaavoittajan vastineet luettavissa tästä.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

 

historiallinenkartta1920.jpg

 museo.jpg

 161_Juhani_Ahon_Museo (13).JPG