Kaupan toimipaikalla tarkoitetaan vuoden 2008 toimialaluokituksen pääluokkaan G (Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus)
lukeutuvan yrityksen toimipaikkaa.
Tiedot on koottu yritys -ja toimipaikkarekisteristä, jonka tietolähteitä ovat useat eri hallinnolliset aineistot (tärkeimpänä Verohallinto)
sekä Tilastokeskuksen tiedustelut suoraan yrityksille. Rekisteri sisältää kaikki yritykset, yhteisöt ja yksityiset elinkeinoharjoittajat,
jotka harjoittavat tai ovat harjoittaneet taloudellista toimintaa ja jotka ovat liiketoiminnasta arvonlisäverollisia, sekä näiden toimipaikat.

Aineistoissa on käytetty toimialaluokitusta vuodelta 2008. 
Luokitus noudattaa pitkälti EU:n toimialaluokituksen (NACE) rakennetta ja koodijärjestelmää.
Tarkan kuvauksen pääluokan G kunkin toimialan sisällöstä saa TOL2008 osalta http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-2008/g.html.

TIVA - kaupan yksikön koko on yli 2000 km2.

Suomi.fi karttapalvelun käyttöohje