Asuminen
Asuntokunnat ja autonomistus v. 2015
Tietosuoja:
Mikäli asuntokuntien lukumäärä ruudussa on yksi, näitä yksikköjä koskevat
henkilöluku-ja autonomistustiedot on salattu.