Edvin Laineen koulun ympäristön asemakaavan muutos

Kaavio kaavan vaiheista – kopio.jpg

Asemakaavanmuutos käynnistyy mm. kaavan vanhentuneisuuden vuoksi ja saadun kuntalaisaloitteen pohjalta. Kaavamuutoksella tutkitaan mm. Savonkadun muuttamista kävelypainoitteiseksi kolun kohdalta sekä selvitetään rakennusten suojelukysymykset. Kaavanmuutoksen yhteydessä tehdään liikenneselvitys liikenteellisten vaikutusten arvioimiseksi.

 

Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista, järjestämme osallistumis- ja arviointimenettelyn (MRL 62 ja 63) mukaisen kuulemistilaisuuden osallisille ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Tilaisuudessa keskustellaan mm. asemakaavamuutoksen tavoitteista ja aikataulusta.

Keskustelutilaisuus järjestettiin 9.10.2019 Edvin Laineen koululla.

 

IMG_20190604_142050.jpg

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 7.-28.10.2019 klo 8.00-15.30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs.) sekä internet-sivuilla www.iisalmi.fi/ak377.

Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Jyrki Könttä, kaupungininsinööri, (liikenneasiat) 
040 588 9022,  jyrki.kontta@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma