Terveyskeskuksen ja sairaalan ympäristön asemakaavan muutos

Kaavamuutoksen keskeinen tavoite on mahdollistaa nykyisen terveyskeskuksen ja sairaalan alueen kehittäminen. Keskeistä on tutkia olevien rakennusten hyödyntäminen ja mahdollinen uudisrakentaminen sekä vaikutukset liikennöintiin ja pysäköintiin. Kaavamuutoksen tarve on tullut Ylä-Savon SOTE-kuntayhtymältä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 30.1.-24.2.2017  ja kaavaprosessin lähtökohdat ja tavoitteet esiteltiin yleisötilaisuudessa 1.2.2017. Kaavaluonnos laadittiin ja se pidettiin nähtävillä 2.–26.1.2018 ja sitä esiteltiin yleisölle 10.1.2018. Luonnos tarkentui kaavaehdotukseksi, joka pidettiin nähtävillä 10.12.2018 – 11.1.2019.  Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidettiin 18.12.2018. Saatujen muistutusten vuoksi kaavaan tehtiin pysäköintiin liittyviä muutoksia. Muutokset eivät edellyttäneet kaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen 11.2.2019 § 4. Kaavasta valitettiin.

Kaupunginhallitus päätti 15.4.2019 § 89 määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan MRL 201 § mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman lukuun ottamatta korttelin 36 YS-korttelialuetta, johon valitukset kohdistuvat. Pöytäkirja on luettavissa tästä. Valituksenalaisella alueella on voimassa rakennuskielto.

Kaavakartta, josta ilmenee, miltä osin kaava on voimassa MRL 201 § mukaisesti
Lisätietoa

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti
040 830 2783, hannele.kelavuori@iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki@iisalmi.fi

 

 aluesairaala_netti.jpg

terveyskeskus_netti.jpg