Asemakaavan muutos Olvin kiinteistön alueella

Olvi Oyj hakee asemakaavan muutosta toisen korkean varaston toteuttamiseksi Luuniemenkadun ja olemassa olevan korkean varaston väliin. Nykyisessä kaavassa oleva räystäskorkeus ei mahdollista vastaavanlaista uutta korkeaa varastoa. Asemakaavan muutoksen aikana selvitetään mahdollisuus sijoittaa varasto alueelle. 

Suunnittelualuetta on laajennettu ottamalla mukaan Olvi-hallin tontin osa sekä VL-1 aluetta Luuniemenkadun ja Olvitein risteyksessä. Kaavamuutos koskee 3. kaupunginosan korttelia 9 (osa), erityisaluetta sekä virkistysaluetta.

AK 375 ajatasa-as.kaavaote ja 2. uusi rajaus_vahv.raja. sis.voim.olevat kaavatunnuksetpdf.jpgSuunnittelualueen uusi rajaus (punainen vahvistusraja)

 

Kaavamuutos on edennyt ehdotusvaiheeseen. Tekninen lautakunta hyväksyi kaavamuutosehdotuksen kokouksessaan 19.3.2019, §39 . Kaupunginhallitus hyväksyi kaavamuutosehdotuksen 25.3.2019, §72 ja asettaa sen nähtäville.

Kaavamuutosehdotus pidettiin nähtävillä 8.4.-7.5.2019 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14 (1.krs) sekä kaupungin nettisivuilla www.iisalmi.fi/ak375.

Kaavamuutosehdotuksen esittelytilaisuus järjestettiin keskiviikkona 10.4.2019 klo 17  Olvi-hallilla.

 

Päätöskäsittely:

Tekninen lautakunta hyväksyi 28.5.2019 (§84)  Olvin asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi 3.6.2019 (§130) asemakaavamuutoksen  ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 10.6.2019 (§36).

Kaavamuutoksen tarkistettu pöytäkirja luettavissa.

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi@iisalmi.fi

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija
040 830 2644, maarit.vanhanen@iisalmi.fi

3094-D01 MV ilmakuva Luuniemeltä Olvin tehtaat 1964 resized.jpg

Ilmakuva Luuniemeltä, Olvin tehtaat 1964 (Suomen Ilmakuva Oy).

Ilmakuva_vari_ rajattu.jpg

Ilmakuva Luuniemeltä vuodelta 2013 (Suomen Ilmakuva Oy).