Kankaan liikunta-alue

Kankaan liikunta-alueella on käynnissä asemakaavan muutos. Kaavamuutoksen tavoitteena on ratkaista uuden uimahallin sijoittamispaikka Kankaan liikunta-alueella ja ajantasaistaa vuodelta 2000 oleva asemakaava muiltakin tarvittavilta osin. Uimahalli -hankesuunnitelmatyön yhteydessä syksyn 2017 aikana on laadittu maankäytöllinen selvitys, jossa on kartoitettu vaihtoehtoisia sijainteja uimahallille. Näitä ja kaavamuutoshanketta esiteltiin  OAS- tilaisuudessa (osallistumis- ja arviointitilaisuus) Iisalmen uimahallilla 14.12.2017.

 

Kaavan vaiheita:

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma -tilaisuus  (OAS) 14.12.2017

- Osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 11.12.2017-5.1.2018

- Tekninen lautakunta käsitteli asemakaavan muutosta tiistaina 13.3.2018, §46 ja päätti asettaa muutosluonnoksen vaihtoehdot nähtäville

- Luonnosvaihtoehdot (VE1 ja VE2) koskien 1. kaupunginosan korttelia 202, pidettiin nähtävillä 19.3.-13.4.2018

- Kaavaluonnoksia esiteltiin yleisötilaisuudessa tiistaina 27.3.2018 Iisalmen uimahallin kerhohuoneessa (Kaavaluonnoksissa uuden uimahallin sijaintipaikkavaihtoehdoksi esitetään nykyisen uimahallin pysäköintialuetta tai Kankaankadun-Poikkikadun kulmauksen muodostamaa   aluetta)

 - Tekninen lautakunta käsitteli Kankaan liikunta-alueen kaavaehdotusta 19.2.2019 , §27, ja hyväksyi kaavaehdotuksen

- Kaupunginhallitus käsitteli Kankaan liikunta-alueen kaavaehdotusta 25.2.2019, §42,  ja hyväksyi kaavaehdotuksen ja päätti asettaa sen nähtäville

- Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 11.3-9.4.2019 klo 8:00-15:30 Iisalmen kaupungintalolla, Pohjolankatu 14, (1. krs) sekä nettisivuilla.

Kaavaehdotuksen esittelytilaisuus järjestettiin torstaina 21.3.2019 klo 17:00 alkaen Iisalmen uimahallin kerhohuoneessa, Joukolankatu 15.

 

Päätöskäsittely:

Tekninen lautakunta hyväksyi 28.5.2019 (§83 ) Kankaan liikunta-alueen asemakaavan muutoksen.

Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan muutoksen 3.6.2019 (§129)  ja kaupunginvaltuusto hyväksyi sen 10.6.2019 (§37).

Kaavamuutoksen tarkistettu pöytäkirja  luettavissa.

AK 372 ilmakuva alueen rajauksella.jpg

 AK 372, kaava-alueen rajaus
Lisätietoja

Hannele Kelavuori, asemakaava-arkkitehti, p. 040 830 2783

hannele.kelavuori@iisalmi.fi

 

Maarit Vanhanen, kaavavalmistelija, p. 040 830 2644

maarit.vanhanen@iisalmi.fi