Tältä sivulta löydät teknisen toimialan tuottamat palvelut

Pikalinkit teknisen toimialan palveluihin

Kaavoituksella ohjataan kaupungin maankäyttöä, toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosten hallintaa. Kaavoitusyksikkö huolehtii yleis-, asema- ja ranta-asemakaavoituksesta, poikkeamislupien valmistelusta sekä rakentamista ohjaavien suunnitelmien laadinnasta.

Lue lisää

Kiinteistöjen kunnossapidon tehtävänä on huolehtia Iisalmen kaupungin tilojen kunnosta siten, että niiden laatutaso ja arvo säilyvät.

Lue lisää

Iisalmen kaupungilla on hyväksytty toimintamalli olosuhdehaitan ratkaisemiseksi

Lue lisää

Iisalmen kaupungin asemakaava-alueella kiinteistörekisterin ylläpidosta vastaa kaupunki.

Lue lisää

Jokaisella rakennuspaikalla, käyttötarkoituksesta riippumatta, tulee olla osoite. Iisalmen kaupungissa osoitteet ja osoitteenmuutokset määrittää ja vahvistaa kiinteistöinsinööri.

Lue lisää

Tonttijako perustuu aina vahvistettuun ja voimassa olevaan asemakaavaan. Tonttijako on perusta tontin lohkomiselle.

Lue lisää

Kiinteistön muodostus, tontin lohkominen

Lue lisää

Tonttia varten voidaan perustaa pysyvä käyttöoikeus eli rasite toisen kiinteistön alueelle. Rasitteet perustetaan omistajan hakemuksesta.

Lue lisää

Rajan näyttö on epävirallinen tontin rajan mittaus rajan paikan selvittämiseksi. Rajankäynti on virallinen tontin rajan mittaustoimenpide.

Lue lisää

Katujen ja muiden yleisten alueiden rakentamisen työohjelma julkaistaan kaavoituskatsauksen yhteydessä kevättalvella.

Lue lisää

Iisalmessa liikenneväylien kunnossapidosta vastaa Kadut ja ympäristö vastuualueen kunnossapitoyksikkö. Liikenneväylien talvihoito on osin ulkoistettu.

Lue lisää

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja tilapäiset liikennejärjestelyt

Lue lisää