Ohje poikkeamisen hakemiseen

Poikkeamispäätöstä ja suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisessä asiointipalvelussa.

Ensimmäisellä kirjautumiskerralla kerralla luo itsellesi käyttäjätunnus. Muista tallettaa salasana. Saat linkin sähköpostiin, jonka kautta voit aktivoida tunnukset. 

VAIHE 1

1. Luo hakemus 

Valitse Rakennusluvat ja hakemukset / Luo uusi / Poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu / Poikkeamispäätös 

1.2. Täytä Perustiedot-välilehdelle alustavasti  

 • rakennuspaikan sijainti
 • selostus rakennushankkeesta
 • yhteyshenkilöiden tiedot. 

Ohjelman pitäisi ohjata tietojen täyttämisessä. Tietoja voi täydentää siihen saakka, kunnes hakemus on jätetty. 

1.3. Lähetä Ennakkokyselyt ja viestit -toiminnon kautta asemapiirros tarkistettavaksi 

 • Kaavoittaja tarkistaa asemapiirroksen riittävyyden. Hakemukseen saatetaan lisäksi tarvita muita piirustuksia, esim. julkisivukuvia. Rakennustarkastaja/kaavoittaja arvioi samalla muiden piirustusten tarpeen. 

VAIHE 2

2.1. Täytä Perustiedot-välilehden tiedot loppuun, mikäli ennen asemapiirroksen tarkistamista täytit ne vain alustavasti 

 • selostus rakennushankkeesta
 • yhteyshenkilöiden tiedot.

2.2. Lisää Liitteet-välilehdelle 

 • Asemapiirros, jonka riittävyys on tarkistettu. 
 • Valtakirjat, jos kiinteistöllä on useampi omistaja. Kaikilta muilta kiinteistönomistajilta tarvitaan valtakirjat sähköisen hakemuksen jättäjälle. 
 • Valtakirja, mikäli asiamies toimii hakijana. 
 • Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta, mikäli hakijana on muu kuin lainhuutorekisteriin kirjattu henkilö, yhtiö tai yritys.  
 • Kaupparekisteri- tai yhdistysrekisteriote, jos hakijana yhtiö tai yritys. 
 • Asunto-osakeyhtiön tms. hallituksen pöytäkirjaote, josta selviää päätös poikkeamisen hakemisesta.  
 • Kuolinpesien osalta myös ote perunkirjasta, josta käy ilmi perikunnan osakkaat. 
 • Selvitys naapurien kuulemisesta (kuultavat naapurit voi kysyä palvelun välityksellä,  mutta siinä vaiheessa lomakkeen täyttäjän tulee olla vahvasti tunnistautunut palveluun). 
 • Tarvittaessa tieliittymälupa yleiselle tielle. Liittymäluvasta päättää ELY-keskus. 
 • Tarvittaessa hyväksyntä tiehoitokunnan edustajalta liityttäessä yksityistielle.

2.3. Selvitä kuultavat naapurit 

Palvelu hakee oletuksena vain rajanaapurit. Poikkeamisessa edellytetään lähes aina laajempaa kuulemista.  
Pyydä naapuritietojen julkaisemista Naapurit-välilehdellä, jolloin vahvistamme sinulle, ketä tarvitsee kuulla ja julkaisemme heidän yhteystietonsa (nimi, osoite). Toiminto edellyttää tunnistautumista palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. 

2.4. Kuule naapurit 

Mikäli sinulla on naapurikiinteistöjen omistajien sähköpostisoitteet, voit lähettää heille ohjelmasta sähköpostilinkin, jolloin he pääsevät tutustumaan hankkeen liitteisiin ja kuittaavat vahvalla sähköisellä tunnistautumisella kuulemisen hoidetuksi. Valitse ”sähköinen kuuleminen”. 

Naapurit-välilehdellä on vaihtoehtoisesti tulostettavissa Naapurienkuulemislomake, jonka naapurit voivat allekirjoittaa suunnitelmat nähtyään. Allekirjoitettu lomake/lomakkeet liitetään Liitteet-välilehdelle. Valitse ”Hakija hoitaa kuulemisen”. 

Mikäli haluat, että Iisalmen kaupunki hoitaa kuulemisen puolestasi ja tiedottaa naapureille rakennushankkeesta, Naapureille tiedottamisesta peritään maksut voimassa olevan taksan mukaisesti. Valitse ”Kunta hoitaa kuulemisen”. 

2.5. Lähetä Ennakkokyselyt ja viestit -toiminnon kautta hakemus tarkistettavaksi 

2.6. Kun saat vastauksen, että hakemuksessa olevat tiedot ja liitteet ovat kunnossaJätä hakemus 


Viimeistään hakemusta jätettäessä tulee tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. Se tehdään verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta käyttäen.