Korjausrakentamisen luvanvaraisuus

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Jos esimerkiksi lupaa vaativa kosteusvaurio korjataan luvatta tai rakennusta käytetään ilman korjaustyöhön ryhtymistä vaarantaen käyttäjien terveellisyys ja turvallisuus, on rakennusvalvonnalla lakisääteinen oikeus ja velvollisuus puuttua asiaan.

Luvanvaraisuus tulee selvittää ennen rakennuksen korjaamista ja muuttamista. Rakennusvalvontaviranomaisen edustajat voivat ennakkoneuvottelulla ja ohjauksella todeta, milloin rakennuksen käyttäjien oloihin vaikuttava korjaus- tai muutostyö vaatii rakennusluvan. Myös pätevä suunnittelija on perehtynyt luvanvaraisuusrajoihin ja osaa auttaa luvanvaraisuustulkinnassa hankkeeseen ryhtyvää. Vaikka lupaa ei tarvittaisi, esimerkiksi ‎Iisalmen kaupungin rakennusjärjestys, asemakaava, kyseistä rakentamista koskeva lainsäädäntö ja taloyhtiö antavat tarkkojakin reunaehtoja muutostöihin. 

Aina luvanvaraisen korjauksen tai muutostyön yhteydessä tulee tarkastella myös mahdollisuus parantaa energiatehokkuutta. Mikäli energiatehokkuuden parantaminen korjaamisen yhteydessä on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista, tulee se toteuttaa. Energiatehokkuuden parantamiseen on useita erilaisia keinoja ja riittävää parannusta voidaan mitata eri tavoin.

Rakennusvalvonta rohkaisee korjaajia ottamaan yhteyttä ja kysymään mieltä askarruttavista seikoista. Rakennusvalvonnalle on tärkeää, että kuntalaiset saavat lupaprosessin myötä apua korjausten suunnitteluun ja kaikki hyötyvät laadukkaammasta ja taloudellisemmasta lopputuloksesta.