Ennakko-ohjaus rakennushankkeessa

Iisalmen rakennusvalvonnassa halutaan painottaa rakennushankkeen ennakko-ohjauksen merkitystä. Rakennusvalvonnan ensisijaisena tavoitteena ja toiveena on, että rakennushankkeeseen ryhtyvä ja suunnittelija ovat yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Siten tulee käytyä riittävän ajoissa läpi hankkeen suunnittelun ja lupakäsittelyn kannalta olennaiset kysymykset, jotka vaikuttavat edellytyksiin myöntää lupa. Ohjeistuksella, neuvonnalla ja alustavien suunnitelmien tarkastuksella on tarkoitus aikaansaada se, että lupahakemus kaikkine liitteineen on mahdollisimman täydellinen, suunnitelmat kaavan ja määräystenmukaiset ja rakennettava rakennus ympäristöönsä sopiva.

Keskeinen osa Iisalmen rakennusvalvontatoimiston ennakoivan lupakäsittelyn toimintatapaa on varmistaa rakennushankkeessa toimivien suunnittelijoiden pätevyys jo heti hankesuunnittelun alkuvaiheissa. On rakennushankkeeseen ryhtyvän oma etu, ettei hän teetä suunnittelua henkilöllä, jolta puuttuu säännösten edellyttämä kelpoisuus tai osaaminen. Lupaviranomaisen tehtävänä on osaltaan huolehtia, että hankkeessa on hankkeen vaativuutta vastaavat pätevät suunnittelijat.