Kaupungin palveluhinnasto

Asiointikieli: Suomi
Alue: Iisalmi, Vieremä, Sonkajärvi, Kiuruvesi, Pielavesi

Valtuusto päättää Iisalmen kaupungin palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista.

Kaupunginhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.Palvelut

Maisematyölupa

Katso tiedot

Musiikkiopisto

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Katso tiedot

Ympäristöterveyspalvelut

Katso tiedot

Rajan näyttö

Katso tiedot

Tontin lohkominen asemakaava-alueella

Katso tiedot

Purkamislupa

Katso tiedot

Ympäristölupa

Katso tiedot

Liittyminen Iisalmen Veden vesi- ja viemäriverkostoon

Katso tiedot

Aineisto- ja tietopalvelu

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Liikuntatilojen ja -alueiden käyttö

Katso tiedot

Tonttijako

Katso tiedot

Asemakaava-alueen rasitetoimitus Iisalmessa

Katso tiedot

Tapahtumakenttien ja mainospaikkojen vuokraus

Katso tiedot

Maa-aineslupa ja ilmoitus

Katso tiedot

Haaskaruokintapaikan rekisteröinti

Katso tiedot

Talousvettä toimittavan laitoksen tai tukkulaitoksen hyväksyntä

Katso tiedot

Ilmoitus elintarviketoiminnasta

Katso tiedot

Ilmoitus melusta ja tärinästä

Katso tiedot

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupa sekä tukkumyynti-ilmoitus

Katso tiedot

Sivutuotenäytteitä ja näyttelyesineitä koskeva lupa

Katso tiedot

Sivutuotelaitoksen hyväksyntä

Katso tiedot

Ilmoitus alkutuotantopaikasta

Katso tiedot

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoittaminen

Katso tiedot

Maastoliikennelain mukainen lupa

Katso tiedot

Sivutuotelaitoksen rekisteröinti

Katso tiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitus

Katso tiedot

Terveydensuojelulain mukainen ilmoitus

Katso tiedot

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Katso tiedot

Kartat ja paikkatieto

Katso tiedot

Kiinteistörekisteri

Katso tiedot

Nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupa

Katso tiedot

Elintarvikehuoneiston hyväksyminen laitokseksi

Katso tiedot

Elintarvikekontaktimateriaalialan toimijan ilmoitus toimipaikastaan ja toiminnastaan

Katso tiedot

Ilmoitus talousveden toimittamisesta tai käytöstä vedenjakelualueella

Katso tiedot

Katujen ja viheralueiden käyttöluvat ja vuokraus

Katso tiedot