Asemakaava-alueen laajennus ja asemakaavan muutos Peltosalmen teollisuusalueella

Asemakaavalla selvitetään Peltosalmen teollisuusalueen laajentamismahdollisuudet etelän suuntaan. 

Aloitusvaihe

Kaavoitus käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) pidettiin nähtävillä 20.12.2021­–21.1.2022. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittely- ja keskustelutilaisuus järjestettiin 10.1.2022.

Luonnosvaihe

Tekninen lautakunta päätti 23.2.2022 § 33 asettaa alueelle laaditut kaavaluonnosvaihtoehdot nähtäville. Luonnosvaihtoehdot pidettiin nähtävillä 7.–25.3.2022 ja esittely- ja kuulemistilaisuus järjestettiin 15.3.2022. 

Luonnosvaiheessa saatu palaute käsiteltiin. Kaava-alueella tehtiin lisäselvityksiä kesän ja syksyn aikana. 

Ehdotusvaihe (meneillään)

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 283 päätti asettaa kaavaehdotuksen nähtäville.

Kaavaehdotus pidettiin nähtävillä 12.12.2022-10.1.2023. Ehdotuksesta saatu palaute käsitellään. Mikäli palaute ei aiheuta olennaisia muutoksia kaavaehdotukseen, kaava etenee hyväksyttäväksi.

Hyväksyminen

Voimaantulo

Lisätietoa

Sari Niemi, kaavoituspäällikkö
040830 4366, sari.niemi(at)iisalmi.fi

Heli Kärki, kaavavalmistelija
040 355 1886, heli.karki(at)iisalmi.fi

 

AK 382_sijainti.jpg