Vinkkejä yhdistystoiminnan tueksi

Neuvoja yhdistyksen oman toiminnan kehittämiseen

Jelli

Maaseutupolitiikan Yhteistyöryhmä

Kansalaisareena

Luvat, vakuutukset, riskien hallinta

Huomioi riskit, varmista että yhdistyksen vakuutukset ovat kunnossa. Jos järjestät tapahtumaa, ole tietoinen vastuistasi ja lupakäytännöistä: Eventti, suunnittelun tueksi (erityisesti Ei sattuman varassa -opas) 

Tekijänoikeuskorvaukset tutuksi

Teosto on musiikintekijöiden järjestö, joka edustaa 28 000:ta kotimaista ja lähes kolmea miljoonaa ulkomaista säveltäjää, sanoittajaa, sovittajaa ja musiikinkustantajaa. Teosto kerää ja tilittää musiikintekijöille ja kustantajille korvaukset heidän musiikkinsa käytöstä.

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Jäsenjärjestöjensä kautta Kopiostolla on valtakirja yli 50 000 suomalaiselta oikeudenomistajalta. Kopiosto edustaa ulkomaisten sisarjärjestöjensä kanssa tehtyjen vastavuoroisuussopimusten nojalla myös ulkomaisia luovan toimialan oikeudenomistajia. 

Yhdistys netissä -  ehdotuksia maksuttomiksi toimintamalleiksi

Sähköposti / Sähköinen arkisto: Yhdistyksellä on hyvä olla osoite muodossa yhdistyksennimi@sähköposti.com (gmail tai vastaava, ilmainen sähköpostipalvelu). Osoitteella voi yhdistyksessä olla käyttöoikeus esim. koko hallituksella tai muutamalla vastuuhenkilöllä. On tärkeää ettei työ jää vain yhden henkilön vastuulle. Tämän kaltaisella osoitteella vältetään yksittäisten henkilöiden yhteystietojen käyttö julkisina osoitteina. 

Tiedot ajan tasalle rekistereihin: Yhdistystieto
Tällä sivustolla yhdistys voi tiedottaa toiminnastaan, sekä ohjaamaan toiminnasta kiinnostuneet ottamaan yhteyttä. Rekisteristä voi nähdä myös yhdistyksen perustiedot. Monien kuntien sivuilla on hakemisto kunnan alueella toimivista yhdistyksistä juuri tämän rekisterin kautta. Iisalmen osalta yhdistyksen tiedot kannattaa laittaa ainakin tänne.
Harrastehaku

Nettisivujen sijaan esimerkiksi julkinen Facebook-sivu: Yhdistyksellä voi maksullisten nettisivujen sijaan olla yhdistyksen julkinen Facebook-sivu. Jokaisella yhdistyksellä on oma tapansa toimia ja omaa ilmettään voi välittää tällä alustalla hyvin joustavasti yhdistyksen omien linjausten mukaan. 

Perustarkistus: Aika ajoin on hyvä kirjoittaa yhdistyksesi nimi hakukoneeseen ja katsoa miten ajantasaisia tuloksia haku antaa. Ovatko tapahtumien ja yhteyshenkilöiden tiedot ajan tasalla ja löytääkö toiminnastanne kiinnostunut yhdistyksenne netistä? Jolleivat ole, niin edellä ehdotetut maksuttomat mallit voivat olla hyvä askel eteenpäin.