Työllistämisavustus järjestöille

Järjestöjen työllistämisavustusta myönnetään niiden iisalmelaisten henkilöiden työllistämiseen, jotka ovat työttömyyden perusteella saaneet työmarkkinatukea vähintään 200 päivää. Työllistämisavustamisen suuruus on 900 €/kk/hlö

Hakemus tulee tehdä viimeistään pvm 31.10. sen kalenterivuoden aikana, jota haettava avustus koskee. Hakemuksen tulee koskea pääsääntöisesti tulevaa työllistämistä. Hakemuksen perusteella tehdään työllistämisavustuksesta viranhaltijapäätös, jossa määritellään kalenterivuodelle kohdistuva avustuksen kokonaismäärä, sillä työllistettävien henkilöiden lukumäärä ja suoritettavat enimmäislaskutuserät.

Myönnetyn järjestöjen työllistämisavustuksen maksatusta voidaan hakea enintään kolmen kuukauden (3kk) erissä etukäteen. Maksatus haetaan erillisellä tilityslomakkeella. Järjestöjen työllistämisavustuksen saaja toimittaa avustuksen käytön seurantaa varten kopiot palkatun henkilön/palkattujen henkilöiden työsopimuksista sekä TE -toimiston palkkatukipäätöksestä.

Kalenterivuoden lopuksi työllistämisavustuksen saaja toimittaa avustuksen maksajalle koosteen avustuksen käytöstä. Koosteesta tulee ilmetä henkilöittäin palkkauskulut ja saadut palkkatuet. Mikäli avustuskuukausia jää toteutumatta, liikamaksettu avustus peritään takaisin. Avustuserien maksatuksen yhteydessä seurataan avustuksen saajan ilmoittamaa toteumaa. Mikäli työllistämissuunnitelma toteutuu aiottua pienempänä, suhteutetaan seuraavat avustuserät ilmoitettuun toteumaan.

Mikäli ilmoitettu työsuhde katkeaa kesken sopimuskauden, yhdistys on velvollinen ilmoittamaan siitä kaupungille välittömästi.

Avustusta voi saada vain rekisteröity yhdistys tai säätiö iisalmelaisen työttömän palkkaukseen, joka ei saa muuta Iisalmen kaupungin työllistämisavustusta. Työllistämisavustusta myönnetään:

  • enintään 8 kk:n työsuhteisiin, joilla tavoitellaan henkilön työssäoloehdon täyttymistä
  • palkattavan henkilön työaika tulee olla vähintään 30 h/vk ja maksettava palkka alan työehtosopimusten mukainen. Ellei soveltuvaa työehtosopimusta ole, vähintään tavanomainen ja kohtuullinen palkka; kokoaikatyössä vähintään 1189 €/kk (v.2018).
  • ennakkoon ilmoitetun realistisen työllistämissuunnitelman mukaisena

Palvelupaikat

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Riistakatu 5A, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Iisalmen kaupunkilisä oppisopimuskoulutukseen järjestöille

Iisalmen kaupunki maksaa määrärahojen puitteissa järjestöille oppisopimuskoulutukseen lisätukea.

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Katso tiedot

Kesätyötuki

Kesätyötuki on tarkoitettu työnantajalle, joka palkkaa iisalmelaisen 16-24 -vuotiaan nuoren kesäksi töihin.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut