Yhdistyksen perustoimintaan, työllistämiseen ja erilaisiin projekteihin on tarjolla monenlaisia rahoitusmahdollisuuksia. Näiden seuraamiseen kannattaa valita yhdistyksestä vastuuhenkilö tai työpari ja tarkastella rahoitusmahdollisuuksia yhdistyksen toiminnan suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi syyskokouksessa seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tehtäessä on syytä käydä läpi myös suunniteltuun toimintaan haettava rahoitus. Rahoituksen hakeminen on pitkäjänteinen prosessi. Hakemuksen lähettämisestä rahoituspäätöksen saamiseen voi mennä puolisen vuotta. Olethan siis ajoissa hereillä!

 

Yhteisörahoitus

Yksi rahoituksen keräämisen tapa projekteihin on yhteisörahoitus. Siitä lisätietoja esim. täältä: Mesenaatti

 

Avustukset

Kuntien avustukset

Kuntien omat avustukset ovat mittakaavaltaan pieniä muiden rahoituslähteiden mahdollisuuksiin verrattuna. Tietoa oman kunnan avustuksista löytyy kunnan nettisivuilta. Hakuajoista tiedotetaan yleensä paikallisessa lehdessä kunnan omien sivujen lisäksi. 

Alla joitakin esimerkkejä haettavista avustuksista:

RAY:n avustukset

Ylä-Savon Veturi

Suomen Kulttuurirahasto

OLVI-säätiö

Alfred Kordelinin Säätiö

Ylä-Savon Säätiö

Tiina ja Antti Herlinin Säätiö

Koneen Säätiö

Paulon Säätiö

Jane ja Aatos Erkon Säätiö

Niilo Helanderin Säätiö

Ympäristötaiteen Säätiö

Madetoja-säätiö

Patricia Seppälän Säätiö

Pro Musica Säätiö

Greta ja William Lehtisen Säätiö

Taiteen Edistämiskeskus

Jenny ja Antti Wihurin Rahasto

Kansan Sivistysrahasto

 

Korjausrakentamisen rahoitusmahdollisuuksia

- Kiinteistön korjaamiseen myönnettävät avustukset ovat yleensä aina vain rakennuksen omistajan haettavissa
- Korjaustoimenpiteiden ja hakemusten vaiheistaminen on olennaista, avustukset ovat melko pieniä. Suunnittele hakemukset niin, että joka vuosi haetaan johdonmukaisesti avustusta osaan korjaustoimenpiteitä
- Perehdy kunkin rahoittajan tukilinjauksiin ja myönnettyjen avustusten mittakaavaan, hae linjan mukaisesti
- Ensimmäisen hakemuksen sisällössä kannattaa mainita (esim. rakennuskonservaattorin tekemä) kuntotarkastus ja korjaussuunnittelu
- Isommissa muutostöissä mm. rakennuslupien edellyttämä arkkitehtisuunnittelu kannattaa budjetoida mukaan
- Kaikissa hakemuksissa kannattaa huomioida se, että korjaustöiden edetessä saattaa ilmetä tarpeita joita avustuksen hakuaikana ei ollut vielä tiedossa ja joihin täytyy reagoida heti. Pyri huomioimaan tämä hakemuksen tekstissä ja talousarviossa
- Pidä kiinteistön vakuusarvon arviointi ajan tasalla: Pankin vakuusarvona käyttämä summa muuttuu rakennuksen kunnon myötä, tämä mahdollistaa kiinteistön mahdollisimman tehokkaan käytön vakuutena
- Yksityisen kiinteistön omistajan kannattaa hyödyntää niin hyvin kuin mahdollista kotitalousvähennys
- Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus tehdä verovähennyksiä asuin- tai liikekäyttöön vuokraamansa tilan korjaus- ja huoltotoimenpiteistä.

 

Seurantalojen korjausavustus

Seurantalojen korjausavustus

 

Hakuaika syyskuu. Harkinnanvarainen valtionavustus, jonka jakamisesta Suomen Kotiseutuliitto huolehtii opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Avustusta myönnetään: korjausten suunnittelukustannuksiin, korjauskustannuksiin, talon toimivuutta parantavien laajennusten rakentamiseen, talon tyyliin soveltuvan kalustuksen ja sisustuksen kunnostamiseen tai hankkimiseen, kiinteän erityisvarustuksen parantamiseen tai hankintaan, ulkorakennusten tai pihapiirin kunnostamiseen. Talon seurantalomainen käyttö on olennainen peruste, kun hakijan avustuskelpoisuutta arvioidaan. 

 

Museovirasto

 

Rakennusten entistämisavustus


Hakuaika lokakuu. Valtakunnallisesti merkittävien, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten restaurointiin ja konservointiin. Ensisijaisesti rakennussuojelulailla suojeltuihin kohteisiin tai kohteisiin, joiden kunnostus edellyttää antikvaarista asiantuntemusta. Määräraha vuosittain noin miljoona, myönnetyt avustukset enimmäkseen 1 000-10 000, muutamia suurempia (15-25 000). Ei myönnetä takautuvasti ennen päätöspäivämäärää tehtyihin tai aloitettuihin töihin. Muinaisjäännösalueiden hoitoon, muinaismuistolain mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. 

 

ELY-keskus, korjausavustus rakennusperinnön hoitoon

 

Avustushakemus rakennusperinnön hoitoon  

Hakuaika marraskuu. Liitteet: Rakennuksen nykytila ja historia, kohteen sijaintikartta 1:20 000, asemapiirros kohteen pihapiiristä, korjaussuunnitelma, kuntoarvio, rakennushistoria, rakennuspiirustuksia, valokuvia rakennuksesta ja sen ympäristöstä.

 

Opetus-ja kulttuuriministeriö, kulttuuritilojen korjaus

 

Kulttuuritilojen peruskorjaukset ja perustamishankkeet


Hakuaika joulukuu. Kulttuuritilojen työllisyyttä lisääviä peruskorjaushankkeita ja muusta käytöstä vapautuvan rakennuskannan muuttamista kulttuurikäyttöön. Voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille, kuntien hallinnassa oleville yhteisöille, säätiöille, yhdistyksille sekä valtionosuuslaitoksien ylläpitäjille. Avustusta ei myönnetä valtiolle, seurakunnille, uskonnollisille yhteisöille eikä yksityisille henkilöille. 

 

Kotitalousvähennys yksityishenkilöille

 

Vero.fi/kotitalousvähennys

 

Maksimi 2 400 e vuodessa / henkilö, omavastuu 100 e. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, se lasketaan arvonlisäverollisesta hinnasta. 

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

 

Avustukset

- Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen.

- Kuntien myöntämä energia-avustus on pientalojen harkinnanvarainen energia-avustus. Käynnistysavustuksia myönnetään vuokratalojen ja asumisoikeustalojen perusparantamiseen.

- Avustusta kosteus- tai homevaurioiden poistamiseen voidaan myöntää erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa ruokakunnalle, joka asuu ympärivuotisesti korjattavassa asuinrakennuksessa tai asunnossa. Kuntotutkimusavustusta voi saada kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin.