Iisalmen kaupunkilisä oppisopimuskoulutukseen järjestöille

Lisätukea voi saada rekisteröity yhdistys tai säätiö iisalmelaisen työttömän palkkaukseen. Oppisopimuskoulutuksen lisätukea voidaan myöntää yhdelle henkilölle yhteen oppisopimuskoulutusjaksoon, kuitenkin enintään 3 vuodeksi.

Lisätuen suuruus on enintään 500 €/kk/henkilö. Tukea saa kun palkattavan henkilön työaika on vähintään 30 tuntia viikossa alan säännöllisestä viikkotyöajasta ja maksettava palkka on ko. alan työehtosopimuksen mukainen tai ellei soveltuvaa työehtosopimusta ole tavanomainen ja kohtuullinen palkka vähintään 1189 €/kk (v. 2018).

Oppisopimuskoulutuksen lisätukea ei myönnetä, mikäli TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen elinkeinotoiminnan harjoittamiseen (yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukainen tuki tai de minimis -tuki).

Iisalmen kaupunki edellyttää, että oppisopimustoimiston maksama koulutuskorvaus sekä TE -toimiston ja Iisalmen kaupungin maksamat tuet yhteensä eivät saa ylittää ko. henkilön palkkauksesta aiheutuvia kuluja (palkka- ja sivukulut). Palkattomat poissaolot ja yli 9 arkipäivää kestävät sairauslomat on ilmoitettava Iisalmen kaupungille.

Mikäli työsuhde katkeaa Iisalmen kaupungin myöntämän tuen aikana, yhdistyksen on ilmoitettava siitä Iisalmen kaupungille välittömästi.

Palvelupaikat

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut

Iisalmen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa henkilökohtaista palvelua sekä työnantajille että työnhakijoille.

Riistakatu 5A, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Ma - Ti: 08:00 - 15:30
Ke - To: 08:00 - 15:30
Pe: 08:00 - 15:30

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Työllistämisavustus järjestöille

Katso tiedot

Liikunnan ja nuorisopalveluiden tuki ja avustukset

Katso tiedot

Työllisyyspalvelut

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut