Ylä-Savon kehittämissuunnitelma 2020-2025 on laadittu vuoden 2019 aikana pohjautuen sekä aiempiin kilpailukykytyöryhmän aikaansaannoksiin että aktiiviseen vuoropuheluun ja työpajatyöskentelyyn alueen eri kuntien, yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Kehittämistyön sparraajana on toiminut Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Työn tarkoituksena oli löytää seutukunnalle yhteisiä kehittämistavoitteita ja myös osoittaa konkreettisia keinoja niiden ratkaisuun.

Mitkä ovat Ylä-Savon seutukunnan tärkeimmät vahvuudet, missä on haasteita taklattavana? Millaisia mahdollisuuksia on tunnistettu, ja mitkä ilmiöt näyttäytyvät suurimpina uhkina?

Tutustu suunnitelmaan

Ylä-Savon_kehittämissuunnitelma_KANSI.jpg