Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelu on käynnissä 

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Ylä-Savon työllisyysalue tulee vastamaan Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Pielaveden työvoimapalveluista. Ylä-Savon työllisyysalueen tavoitteena on tarjota laadukkaat ja tehokkaat lähipalvelut työllisyysalueen kuntien kaikille asiakaskohderyhmille ja vaikuttaa siten myönteisesti työllisyyden kehitykseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen alueen yrityksille ja muille työnantajille. 

 

Tietoa valmistelun etenemisestä iisalmi.fi/työllisyysalueuudistus -sivulta

Kokoamme tälle sivulle ajankohtaiset tiedotteemme Ylä-Savon työllisyysaluevalmisteluun liittyen. Keväällä 2024 tiedottamisemme keskittyy enemmän yleistasolle, kuin varsinaiseen asiakas- ja palveluviestintään. Syksyllä 2024 tavoitteemme on päästä kertomaan  alueemme asukkaille, yrityksille ja muille työnantajille ja sidosryhmille tarkempaa palvelutietoa esimerkiksi palvelupaikkoihin ja 1.1.2025 käytössä oleviin viestintä- ja palvelukanaviin liittyen. Ennakoivalla muutosvaiheen tiedottamisella pyrimme valmistelemaan alueemme toimijoita sujuvaan muutokseen ja hyvään yhteistyöhön, jolla vahvistamme koko seudun kilpailukykyä ja elinvoimaa. 

Ylä-Savon työllisyysalueen hallinnointi

Ylä-Savon työllisyysalueen hallinnosta vastaa Iisalmen kaupunki. Hallinnossa ja päätöksenteossa noudatetaan Iisalmen kaupungin hallinto- ja toimintasääntöjä, ohjeita ja määräyksiä. Palveluiden järjestämisestä vastaavana toimielimenä ja työvoimaviranomaisena toimii 1.1.2025 alkaen Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunta ja työllisyysalueen vastuukuntana Iisalmen kaupunki. Valmisteluvaihetta vuonna 2024 ohjaa Ylä-Savon työllisyysalueen ohjausryhmä.

Työllisyysalueen valmisteluvaihetta koskevia tiedotteita
12.4.2024

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä. Ylä-Savon työllisyysalue sai poikkeusluvan TE-palveluiden järjestämiseen, ja tulee jatkossa vastaamaan Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Pielaveden työvoimapalveluista vastuukuntamallilla, jossa Iisalmi on hallinnoijana. Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelua ohjaava ohjausryhmä sai 10.4.2024 kokouksessa katsauksen valmisteluryhmien työn etenemisestä, minkä todettiin sujuneen hyvin ja aikataulussaan.

Iisalmen asukkaat pääsevät ideoimaan toimenpiteitä 100 000 eurolla..jpg
15.3.2024

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy työ- ja elinkeinotoimistoilta kunnille 1.1.2025. Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 alkaen työvoimapalvelujen järjestämisestä. Ylä-Savon työllisyysalue sai poikkeusluvan TE-palveluiden järjestämiseen, ja tulee jatkossa vastaamaan Iisalmen, Kiuruveden, Vieremän, Sonkajärven ja Pielaveden työvoimapalveluista vastuukuntamallilla, jossa Iisalmi on hallinnoijana. Ylä-Savon työllisyysalueen valmistelua ohjaava ohjausryhmä käsitteli 13.3.2024 kokouksessaan muun muassa Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunnan ja operatiivisesta toiminnasta vastaavan johtoryhmän perustamisiin liittyviä toimia sekä valmisteluryhmien työn etenemistä. Ohjausryhmässä sovittiin, että työllisyysaluevalmistelun ulkoinen tiedottaminen keskitetään valmistelu- ja muutosvaiheessa www.iisalmi.fi/työllisyysalueuudistus -verkkosivulle.

Kaikki uutiset