KUNTOUTTAVALLA TYÖTOIMINNALLA KOHTI TYÖELÄMÄÄ

Kuntouttavalla työtoiminnalla luodaan edellytyksiä työllistymiselle, koulutukseen tai osallistumiselle työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavan työtoiminnan jakso on vähintään kolme kuukautta ja päivittäinen toiminta on vähintään neljä tuntia päivässä, vähintään yhtenä päivänä viikossa. 

Kaupunki tarjoaa yksittäisiä kuntouttavan paikkoja, mutta myös tuottaa ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Ryhmässä osallistujat työskentelevät perustason työtehtävissä eri työkohteissa Iisalmen alueella. Ryhmämuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa keskiössä on ryhmässä toimiminen ja sitä kautta niin osaamisen kuin sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Toiminta on työelämään valmentavaa, jossa samalla tuetaan yksilön tavoitteiden toteuttamista, hyvinvoinnin lisäämistä sekä kuntoutumista. Palveluun sisältyy ryhmätoiminnan lisäksi yksilöohjausta ja valmennusta sekä eKuTy, jossa osallistujat kehittävät valmiuksiaan digitaalisessa toimintaympäristössä. 

Lisätietoja kuntouttavasta työtoiminnasta ja siihen osallistumisesta saat kuntouttavan työtoiminnan ohjaajilta tai yhdyshenkilöltä. 
BLOGIT
17.11.2022

Pitkittynyt työttömyys ja siitä aiheutuva syrjäytyneisyys vaikuttavat niin yksilön elämään ja hänen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa kuin kunnan työttömyydestä aiheutuviin menoihin. Näiden monikerroksisten syiden vuoksi pitkään työttömänä olleita henkilöitä usein ohjataan kuntouttavaan työtoimintaan. Asiakkaan tarpeisiin räätälöity kuntouttava työtoiminta mahdollistaa yksilölle mielekkään ja motivoivan aloituksen kohti työelämää. Samalla palvelun tuottaminen on kuntatalouden näkökulmasta tehokasta ja tuottavaa.

- Tiina Sotisalo
17.6.2022

Savonia-ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat järjestivät maaliskuun 2021 aikana opintoihin liittyvän ohjausprojektin Iisalmen kaupungin kuntouttavan työtoiminnan ryhmässä. Ohjausprojekti kokosi kaikki ryhmämuotoisen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat yhteen kaikkiaan kolmena kertana. Ohjausta toteutettiin sosiaalisen kuntoutumisen lähtökohdista, hyödyntäen voimavarakeskeisiä menetelmiä.

- Tiina Sotisalo
Kaikki blogit
KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN ASIOISSA SINUA PALVELEVAT

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja

Kiimalainen Johanna 040 686 2923, sähköposti:johanna.kiimalainen@iisalmi.fi

 
Kuntouttavan työtoiminnan yhdyshenkilö Iisalmen kaupungin organisaation osalta

Tiina Sotisalo 040 162 7039, sähköposti:tiina.sotisalo@iisalmi.fi