Eloa Iisalmeen -hankkeella kehitetään Iisalmen keskustaa! 

Eloa Iisalmeen on Iisalmen kaupungin ja Iiden ry:n yhteishanke, jonka tarkoituksena on tukea Iisalmen keskusta-alueen yrittäjien liiketoimintaa ja luoda uudenlaista tapahtumatoimintaa. Eloa Iisalmeen tarjoaa yrittäjille yrityskohtaista konsultointia sekä erilaisia työpajoja, jotka auttavat yrittäjää kehittämään yritystoimintaansa ja rakentamaan uudenlaisia toimintamalleja ja palveluita pystyäkseen paremmin vastaamaan muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Kaupungin elinvoimaisuudelle elävä ja vireä keskusta toimivine yrityksineen on ensiarvoisen tärkeä. Eläväinen keskusta palveluineen on myös asukkaille merkityksellinen: se luo yhteisöllisyyden tuntua ja tuo palvelut lähelle.

Mitä tehdään:

Hankkeessa kehitetään Iisalmen keskusta-aluetta kokonaisuutena huomioiden niin yritysten toiminnan kehittämisen kuin keskusta-alueen yleisen houkuttelevuuden ja viihtyisyyden sekä toiminnallisuuden. Hankkeessa tuetaan Iisalmen keskusta-alueen yrittäjiä tarjoamalla heille erilaisia yhteisiä työpajoja ja yrityskohtaista neuvontaa ja tukea, joiden avulla yrittäjät pystyvät kehittämään omaa yritystoimintaansa ja rakentamaan uudenlaisia toimintamalleja ja palveluita pystyäkseen paremmin vastaamaan muuttuneeseen markkina- ja maailmantilanteeseen. Lisäksi keskusta-alueen tyhjien liiketilojen käyttöä selvitetään sekä pyritään löytämään niihin uusia yrityksiä/toimijoita. Yhtenä uutena kehittämistoimena on käytetty yrityksille tehtävää mystery shoppingia.

Sisältö ja hyödyt:

  1. Osallistujayritysten lähtötilannekartoitukset mm. mysteryshoppaus, työhyvinvointi, talous.
  2. Yrityksille tarjotaan yrityskohtaista konsultointia ja valmennusta. Tavoitteena on, että yritykset toteuttavat laatimaansa kehittämissuunnitelmaa samanaikaisesti. Konsultointia toteuttavat asiantuntijat valitaan kilpailutuksella mahdollisimman hyvin vastaamaan osallistujayritysten tarpeita.
  3. Yritysten lähtötilannekartoituksista esiin nousseiden teemojen pohjalta rakennetaan yrityksille suunnattavista yhteisistä koulutuksista ja työpajoista koulutustarjotin, josta yritykset voivat osallistua haluamiinsa tilaisuuksiin.
  4. Lopuksi (2023) tehdään yrityksissä vastaavat kartoitukset ja selvitykset kuin lähtötilanteessa.

Iiden ry järjestää hankkeen puitteissa Iisalmen keskustassa erilaisia aktiviteetti-, tapahtuma- ja teemaviikkokokeiluja, joiden avulla pyritään houkuttelemaan keskustaan enemmän ihmisiä ja lisäämään heidän asiointiaan keskustan yrityksissä. Osallistumismaksu koko hankkeeseen on 100€ + alv 24%/yritys.

Aikataulu:

 1.9.2021-30.8.2023

Yhteystiedot

Päivi Mähönen

Projektipäällikkö Eloa Iisalmeen -hanke
Puh. 040 8429755, myös WA
paivi.mahonen@iisalmi.fi
Untitled design (40).jpg