Koljonvirrantien varren liiketontin avoin tontinluovutuskilpailu

Iisalmen kaupungin tekninen toimiala järjestää Koljonvirrantien varren entisen kouluntontin alueelle tontinluovutuskilpailun kaupunginvaltuuston 3.5.2021 hyväksymän asemakaavan pohjalta.

Kilpailualue käsittää asemakaavan mukaisen korttelin Kivikoulunkujan länsipuolella. Kirkonsalmen kivikoulu muodostettavine tontteineen ei kuulu kilpailualueeseen, mutta hakijan eduksi katsotaan, jos Kivikoulun kortteli otetaan mukaan ehdotukseen ja hakija esittää sille alueen luonnetta tukevan toiminnon. Hakumenettelyaika on 30.8.-1.11.2021.

Hakuohje

Kaupunginvaltuuston 3.5.2021 hyväksymän asemakaavan aineistot


Koljonvirrantien tontinluovutuskilpailualueen sijainti. Alue sijaitsee pääosin purettavan Kirkonsalmen koulun tontilla.

Kilpailualueen sijainti ja rajaus.
Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset osoitetaan arviointiryhmän sihteerille kiinteistöinsinööri Sirkku Elorannalle sähköpostitse: sirkku.eloranta@iisalmi.fi tai kirjallisesti kirjeellä: Iisalmen kaupunki / Tonttipalvelut / Sirkku Eloranta, PL 10, 74101 IISALMI. Määräajan jälkeen toimitettuihin kysymyksiin ei vastata.

 

Vastaukset Koljonvirrantien tontinluovutuskilpailuun tulleisiin kysymyksiin:

1. Miten tontin hinta pisteytetään? Suhteessa suurimpaan tarjoukseen vai jotenkin muuten?

Pisteytyksessä käytetään neliöhintaa, vertailuhintana pohjahinta. Maksimipistemäärän saa korkein neliöhinta.

 

2. Miten pääsuunnittelijan pisteytys toteutetaan?

Suurimman pistemäärän saa se, jolla on paras kokemus vastaavista hankkeista. Muut arvioidaan suhteessa parhaimpaan.

 

3. Toteutetaanko olemassa olevien rakennusten purku kaupungin toimesta?

Kyllä 

Millä aikataululla purkaminen toteutetaan?

Purkaminen toteutetaan kesällä 2022. Siirtokelpoiset väistötilat poistetaan syksyllä 2022.

 

4. Kadun rakentaminen kaupungin toimesta miltä osin?

Kivikoulunkuja rakennetaan kesällä – syksyllä 2022 kaupungin toimesta. Tontin saajan kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa sovitaan kustannusten jaosta.

 

5. Onko pinta-vaaitusta saatavilla?

Korkeustieto alueesta on saatavilla.

 

6. Oliko kaava lainvoimainen? Mikä arvio tällä hetkellä milloin kaava olisi lainvoimainen?

Ei ole. Tällä hetkellä arvio on, että asemakaava on lainvoimainen keväällä 2022.

 

7. Mikä kunnan ajatus, milloin tontille pääsee rakentamaan?

Aikaisintaan syksyllä 2022, mahdollisesti kevätkaudella 2023.

 

8. Tontilla tällä hetkellä rakennus? Mikä aikataulu rakennusten purulle? Vastaako purkukuluista Iisalmi?

Tontilla on tällä hetkellä vanha koulurakennus ja siirtokelpoiset väistötilat. Koulurakennuksen purkaminen toteutetaan kesällä 2022. Siirtokelpoiset väistötilat poistetaan syksyllä 2022. Kustannuksista vastaa Iisalmen kaupunki.

 

9. Muodostaako ja rekisteröikö Iisalmi tontin valmiiksi?

Kaupunki muodostaa tontit valmiiksi. Kiinteistönmuodostuskulut veloitetaan tontin saajalta.

 

10. Milloin kunnallistekniikka ja tieliittymät olisivat valmiina tontin rajalla?

Syksyllä 2022.

 

11. Mahdolliset uudet tiet? Oliko katuihin tulossa muutoksia?

Kivikoulunkuja rakennetaan kesällä – syksyllä 2022 kaupungin toimesta. Tontin saajan kanssa tehdään maankäyttösopimus, jossa sovitaan kustannusten jaosta.

 

12. Milloin kumppanuusmaksu suoritetaan ja milloin se mahdollisesti palautetaan, mikäli kunta ei pysty vastaamaan kaupan ehtojen mukaisiin vaatimuksiin ja lopullista kauppaa ei tehdäkään?

Kumppanuusmaksu suoritetaan heti, kun sopimus on tehty. Maksu palautetaan, jos asemakaava ei saa lainvoimaa, aikaisintaan vuonna 2023.