Maatilatalouden kehittämisavustukset

Maatalousyrittäjät voivat hakea avustusta erilaisiin elinkeinoa tukeviin toimiin. Maaseutujohtaja tekee päätökset tukien maksamisesta maaseutuhallinnon yhteislautakunnan hyväksymän kehittämisrahan käyttöperusteiden mukaisesti.

Hakemukseksi riittää kopio maksetusta laskusta, jollei edellä ole muuta vaadittu.

Voit hakea kehittämisrahaa seuraavin perustein:

  1. Sukupolvenvaihdos-, kehittämis- ja investointisuunnitelmat; tuki 80 % verottomasta kustannuksesta, enintään 700 €/tila/vuosi. Kehittämissuunnitelma voi olla suunnitelma ja/tai taloudellinen laskelma tilan tuotannon uudelleen suuntaamiseksi, vaihtoehtojen pohdinta tilan kehittämiseksi, äkillisesti taloudellisesti kriisiytyneen tilan tarvitsema kehittämissuunnitelma tai joku muu suunnitelma, jolla pyritään turvaamaan maatilayrityksen kannattavan toiminnan jatkuminen ja työpaikkojen säilyminen.
  2. Investoivan tilan, maaseutuyrityksen sekä tilanpidon aloittajan kannustustuki 700 €. Tuki maksetaan kun rakennuskohde on aloitettu tai tilakauppa on tehty. Investoinnin tulee olla tilan tuotantosuunta huomioiden merkittävä, kuten esim. merkittävä laajennus tai uuden teknologian käyttöönotto eläintilalla sekä tuotevarasto tai käsittelytilat kasvinviljelytilalla. Jos tilanpito aloitetaan vuokrauksella, tulee kyseessä olla rakennettu maatila ja vuokrasopimuksen tulee olla kestoltaan vähintään 10 vuotta. Tilanpidon aloittajalle myönnettävän kannustustuen ehtona on, että yrittäjätoiminnalla on merkitystä tilanpidon aloittajan taloudessa. Ohjeelliseksi maatalouden osuudeksi verotettavasta tulosta vaaditaan kolmasosaa. Tarvittaessa yrittäjätulon osuudesta hakijan kokonaistuloista on annettava luotettava selvitys. Kannustustuen perusteeksi hakijan tulee esittää hankkeen käynnistyttyä kopio rakennustarkastajan ensimmäisellä tarkastuskäynnillä antamasta todistuksesta tai kopio investointituen maksatuspäätöksestä tai muu luotettava selvitys ja tilanpidon aloittamisen tapahduttua kauppakirja tai vuokrasopimus.
  3. Tunnustuspalkinto on 500 € maatilayrittäjälle kunnittain. Palkitun maatilayrittäjän hankkeiden tulee osoittaa, että hänellä on uskoa maatilatalouden tulevaisuuteen ja hänellä on yrittäjämäinen asenne. Hankkeiden tulee olla realistisia maatilayrityksen edellytykset huomioiden. Perustellut esitykset lautakunnalle pyydetään kunnan palveluvastaavalta, joka kokoaa tarvittavan työryhmän esityksen tekemiseksi.
  4. Olet maksanut Maaseutuammattiin ry:n jäsenmaksun.
  5. Maatilayrittäjien koulutus, yhteistoiminnan edistäminen, uusien toimintamuotojen (esim. tilusjärjestelyt) yleinen kehittäminen sekä vastaava muu kehittämistoiminta. Toimenpiteissä hyväksyttävä hankekustannus voi olla ilman lautakunnan erillistä päätöstä 5000 €.

Kohtien 1. ja 2. päätökset tehdään tukienhakujärjestyksessä.

Palvelupaikat

Iisalmen maaseututoimisto

Iisalmen maaseututoimisto palvelee Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueen maatilayrityksiä tuki-, vahinko- ja kehittämisasioissa.

Luuniemenkatu 3 B, 74100 IISALMI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Lapinlahden maaseututoimisto

Maaseututoimisto palvelee Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueen maatilayrityksiä tuki-, vahinko- ja kehittämisasioissa.

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Sonkajärven maaseututoimisto

Maaseututoimisto palvelee Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueen maatilayrityksiä tuki-, vahinko- ja kehittämisasioissa.

Lepokankaantie 2, 74300 SONKAJÄRVI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Vieremän maaseututoimisto

Maaseututoimisto palvelee Iisalmen, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueen maatilayrityksiä tuki-, vahinko- ja kehittämisasioissa.

Myllyjärventie 1, 74200 VIEREMÄ

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Liittyvät palvelut

Toimitilat ja yritystontit

Katso tiedot

Kasvuyrityspalvelut

Katso tiedot

Yrityksen rahoitusneuvonta

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut