Iisalmen kaupunki toteuttaa Nuorten työpolku -hankkeen (ESR) Kuopion ja Varkauden kanssa ajalla 1.2.2020-31.1.2023.

Hankkeen päätavoite on ehkäistä nuorten työttömyyttä ja katkaista jo syntyneet työttömyysjaksot mahdollisimman nopeasti. Hankkeen tavoitteena on myös

1) luoda yksinkertainen työelämäpolutuksen palvelumalli osaksi Ohjaamoiden toimintavalikoimaa

2) tarjota yksilöllistä henkilökohtaista omavalmentajan tukea nuorille oman työelämäpolun löytämiseksi

3) hakea uudenlainen järjestelmäratkaisu nuorten ja HR-yritysten yhteistyön helpottamiseksi

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat 18-29 –vuotiaat työttömät nuoret Kuopiossa, Varkaudessa ja Iisalmessa, joille ei 1-3 kuukauden kuluessa työttömyyden alkamisesta ole löytynyt tarkoituksenmukaista jatkosuunnitelmaa sekä ammatillisten opintojen piirissä olevat nuoret, jotka tarvitsevat lisätukea työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi.

Hankkeessa nuori saa omavalmentajan, joka tukee nuoren yksilölliselle työllistymispolulle. Rekrytoimme parhaillaan uutta omavalmentajaa, ja päivitämme hänen yhteystietonsa sivulle, kun valinta on tehty. 


Hankekoordinaattori Jari Parkkonen

Kuopion kaupunki / Työllisyyspalvelu / Nuorten työpolku -hanke

PL 228, 70101 Kuopio / Käyntiosoite Asemakatu 38-40 A, 3.krs

p. 044 718 3979 / jari.parkkonen@kuopio.fi 

www.kuopio.fi/tyollisyyshankkeet

 

 

EU.png